Installatörsutbildning, solceller

Välkommen till Glava Energy Center – Ett ledande centrum för innovationer inom solenergi med den modernaste utbildningsutrustningen för att göra dig till en duktig solcellsinstallatör.

Bakgrund:

Då behovet de kommande åren av solcellsinstallatörer kraftigt ökar i Sverige har Glava Energy Center som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2 utvecklat en plattform tillika ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Kursens syfte:

Syftet med kursen är att ge sådan grundläggande praktisk och teoretisk kunskap för installation av solcellsanläggningar att installation genomförs med god kvalitet, rättssäkert, ekonomiskt och tekniskt korrekt.

Kursen ska ge kunskap om solcellsanläggningens optimala funktion och koppling till byggnadens övriga energisystem samt kunskap om kundservice, arbetsmiljö och säkerhet.

Kursens mål:

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att själv kunna projektera, dimensionera och installera solceller. Fackmannakunskap är viktig för en bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Pris: 8995 SEK

 

För mer information och anmälan: besök www.aanc.se. Sista anmälningsdag är den 22 november 2019.

Har du frågor, kontakta Magnus Nilsson, magnus.nilsson@aanc.se 

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 med Arvika kommun som projektägare utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien, då efterfrågan på kompetens personal växer i och med att antalet installationer av solceller ökar.

Evenemanget är avslutat.

Datum

dec 03 - 05 2019
Expired!

Tid

09:00 - 17:00

Platser

Hillringsberg
Sverige
ecoINSIDE2

Arrangör

ecoINSIDE2
Webbplats
http://ecoinside.nu/

Other Organizers

Arvika kommun
Arvika kommun
Interreg
Interreg