Workshop om Industriforskarskolan på KAU

Välkommen till en workshop om Karlstads universitets planerade industriforskarskola inom intelligent beslutsfattande och beslutsstöd för komplexa problem inom industrin. På workshopen informeras vi om forskarskolan, samtala med forskarna samt diskutera hur samverkan med forskarskolan kan se ut.

Syftet med en forskarskola är att erbjuda utbildning som möter industrins behov av spetskompetens och som stärker konkurrenskraften för de medverkande företagen. Forskarskolan erbjuder möjligheten att utveckla medarbetare och förbereda dem för specialistuppdrag inom företaget.

Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma inom industriell utveckling som under en fem års period lägger 80% av sin arbetstid på företagskopplad forskning och utveckling och som leder fram till en doktorsexamen. Deltagare bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställda av företaget och uppfylla kvalifikationer för forskarutbildning.

Forskarskolan är inriktad mot beslutsfattande och beslutstöd för komplexa problem i industrin. Beslutsfattande handlar om hur företag kan ta bättre beslut i komplexa, osäkra och dynamiska beslutssituationer samt hur beslutsfattande kan decentraliseras och automatiseras.

Beslutstöd handlar om hur datadrivna, modelldrivna och kunskapsdrivna beslutsstöd kan utvecklas för att bättre stödja beslutsfattare. Forskarskolan vänder sig till företag verksamma i energi-, produktions och logistiksektorn och är öppen för olika typer av beslutsproblem.

Agenda:

Presentation av forskarskolan

  • Inriktning och fokusområden
  • Nyttan för industrin
  • Samverkansformer
  • Vägen framåt

Presentation om möjligheter och samverkan inom forskarskolan

  • QBIM: Predictive maintenance/Prediktivt underhåll – att använda data och machine learning för att undvika maskinbrott (Niklas Forsberg, QBIM)
  • Uddeholm: Uddeholms way towards decision making in SmartIndustry (Reine Lundin)
  • TBA

Diskussion

Sammanfattning och nästa steg

Anmälan:

Anmälan sker senast den 2 december till Eva Glavenius på e-post: eva.glavenius@kau.se
För den som vill delta via Zoom mailas en länk efter anmälan.

Plats:

Karlstads universitet, 1B306

För mer information, besök www.kau.se…

 

 

Evenemanget är avslutat.

Datum

dec 03 2021
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Arrangör

Karlstads universitet