Glava Energy Center

Examensjobb

Examensjobb - thesis works

Här listas alla de ex-jobb som genomförts och är på gång hos oss på Glava Energy Center. Vill du också skriva ditt ex-jobb här hos oss, så tveka inte att kontakta oss!

Here is a list of all the thesis works that have been completed at Glava Energy Center. Do you want to write your thesis work as well, do not hesitate to get in contact with us!

Nr 52/2020: PV ställplats El-design 
Uppsala universitet/Uppsala University

Nr 51/2020: Mobil PV El-design 
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 50/2020: Polymera solceller för utomhusbruk – testning av organisk solcell 
Cathrine Hekkala
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 49/2020: Solbevattning 
Laura Lindström
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 48/2020: Syresättning 
Torbjörn Brekke
NMBU och/and Eden Aquatech

Nr 47/2020: Optimerat markstålstativ 
Hans Friberg
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 46/2020: PV-ställplatsdesign 
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 45/2020: Mobil PV-design 
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 44/2019: Lastprediktering med AI
Tomohiro Oka
T
okyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

Nr 43/2019: Utvärdering av kontrollstrategier för batterilager
Chihiro Kato
Tokyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

Nr 41-42/2019: Solar tent: A photovoltaic generator model for a flexible fabric with inbuilt cells 
Manhal Ali och Tammam Ali
Högskolan Dalarnar/Dalarna University 

Att skriva exjobb vid GEC innebär att vara med och utveckla solenergibranschen och få möjlighet att omsätta teoretisk kunskap till praktik. I och med det fantastiska nätverket och kunskapsnivån fick vi inte bara en bra utgångspunkt till vårt projekt, utan även ett stort kontaktnät inför framtiden.
Andrea Carlgren
Student 2018, Uppsala universitet

Nr 40/2019: Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression
Johan Ericson
Karlstads universitet, ACES-projektet och FerroAmp//Karlstad University, ACES Project and Ferroamp Elektronik AB

Nr 34-39/2018: Design och konstruktion av övningsanläggning
Amelia Oller, Linnea Lindström, Madeleine Stolpe, Andrea Carlgren, Emma Ekberg Berry, Elin Luedtke
Uppsala universitet/Uppsala University

Nr 33/2017: Developing a planning- and communication tool for solar power plants in Sweden
Jan Paul Dahm 
Hochschule Flensburg  

Nr 32/2017: Optimering og simulering av solceller lagt på duk
Halvor Krunenes
NMBU, Tarpon Solar och/and Hallbyggarna

Nr 31/2017: Consequences of Nordic Conditions on the Performance of Large-Scale Building Applied PV Installations
Ali Kurdia
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

I came to Glava to learn to know the sector of renewable energies in Sweden and I did not regret that decision. I was able to combine my internship at the GEC with my thesis work and really felt like in the center of the industry. Numerous events and meetings were the perfect location for networking and  learning. I can recommend the GEC to all those who want to contribute their work to a sustainable future – not only Fridays.
Jan Paul Dahm
Student 2017, Hochschule Flensburg

Nr 29/2017: Performance Analysis of a Building Integrated Photovoltaic System in Norway
Iyyaswamy Prashanth Ramaswamy
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

Nr 29/2017: Performance Analysis of a Building Integrated Photovoltaic System in Norway
Iyyaswamy Prashanth Ramaswamy
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

Nr 28/2017: Utformning av kokenhet på solkokare: Designprojekt för den östafrikanska marknaden
Hampus Nilsson
Karlstads universitet och SoletAer//Karlstad University and SoletAer

Nr 27/2016: Optimering Solvärmepump
Högskolan Dalarna och SoletAer/Dalarna University and SoletAer

Nr 26/2016: Solenergi-teknologi
Karlstads universitet och IFE/Karlstad University and IFE

Nr 25/2016: Test of solar collector
Kumar Gokula Manikandan Senthil
Högskolan Dalarna och SoletAer/Dalarna University and SoletAer

Nr 23/2016: Polymer/silicon hybrid solar cells: Fabrication and electrical properties
Sanna Lander
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 22/2016: Sustainability assesment of descentralised solar projects
Ninad Mutatkar
KTH//KTH Royal Insitute of Technology

Nr 20/2016: Testing of Apis System Platform in Grid-Connected Photovoltaic System and Comparison with Metrum for Fault Detection and Diagnosis
Getu Temasgen Yeneneh
Högskolan Dalarna och Metrum/Dalarna University and Metrum

Att göra exjobbet hos GEC ger möjligheter till många kontakter och insyn i många spännande områden! All tänkbar teknik finns på plats, skulle du ändå sakna något finns alltid möjligheten att ordna det. Och det finns alltid någon expert ett samtal bort.
Johan Ericson
Student 2019, Karlstads universitet

Nr 17/2015: Analyse av solcelleanlegget til Glava Energy Center i Sverige
Karen Merie Utne Belsby
NMBU och/and GEC

Nr 16/2015: Solmoduler på balkongfronter: Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet
Maria Sjövall Persson
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 15/2014: Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker för elbilar i olika miljöer
Jacob Opande
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

Nr 14/2014: Solinstrålning 
Karen Merie Utne Belsby
NMBU och/and GEC

Nr 13/2014: Ökad elproduktion från solkraft: Jämförande studie av två solcellsmoduler med olika lösningar för hantering av partiell skuggning
Martin Westdahl
Karlstads universitet, ITS och SweModule//Karlstad University, ITS and SweModule

Nr 12/2014: Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center
Niklas Nyström
Karlstads universitet och GEC//Karlstad University and GEC

Nr 11/2013: Sol-batterisystem i hem
Stefan Schleeh
KTH och FerroAmp Elektronik/KTH Royal Insitute of Technology and Ferroamp  Elektronik AB

Cecilia Edqvist
Karlstads universitet och EcoCube/Karlstad University and EcoCube

Nr 3/2012: Dynamic Modeling, Monitoring and Control of Energy Storage System
Quree Bajracharya
Karlstads universitet och MacBat/Karlstad University and MacBat

Nr 2/2012: Konstruktion av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial
Erik Åberg
Karlstads universitet och Lennart Olsson/Karlstad University and Lennart Olsson