Glava Energy Center

Examensjobb

Examensjobb - thesis works

Här listas alla de ex-jobb som genomförts och är på gång hos oss på Glava Energy Center. Vill du också skriva ditt ex-jobb här hos oss, så tveka inte att kontakta oss!

Here is a list of all the thesis works that have been completed at Glava Energy Center. Do you want to write your thesis work as well, do not hesitate to get in contact with us!

Nr 59/2021: Testing av CC90-paneler
Student Civilingenjör i maskinteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and CC90

Nr 58/2021: Solproduktion prediktion
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and ACES-projektet

Nr 57/2021: Testsystem perovskitsolceller
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Solar-EraNET-projektet PerDry

Nr 56/2021: Störningsoptimering
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 55/2021: Lastprediktion
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and ACES-projektet

Nr 54/2021: Design soltak för solelbåt
Student Innovation och designingenjörsprogrammet
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter

Nr 53/2021: Design batterilager för solelbåt
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter

Nr 52/2021: Design solpaneler för solelbåt
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter

Nr 51/2020: Kraftelektronik dimensionering och laddning av batterier från en mobil solcellspark
Hannes Vedin
Karlstads universitet/Karlstad University 

Nr 50/2020: Outdoor Stability Testing of Printed Organic Solar Cells for Indoor Applications
Cathrine Hekkala
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Epishine

Nr 47/2020: Optimering av markstativ för solpaneler
Hans Friberg
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 45/2020: Konstruktion av mobil solpark
Henrik Beckman
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 44/2019: Lastprediktering med AI
Tomohiro Oka
T
okyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

Nr 43/2019: Utvärdering av kontrollstrategier för batterilager
Chihiro Kato
Tokyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

Nr 41-42/2019: Solar tent: A photovoltaic generator model for a flexible fabric with inbuilt cells 
Manhal Ali och Tammam Ali
Högskolan Dalarnar/Dalarna University 

Att skriva exjobb vid GEC innebär att vara med och utveckla solenergibranschen och få möjlighet att omsätta teoretisk kunskap till praktik. I och med det fantastiska nätverket och kunskapsnivån fick vi inte bara en bra utgångspunkt till vårt projekt, utan även ett stort kontaktnät inför framtiden.
Andrea Carlgren
Student 2018, Uppsala universitet

Nr 40/2019: Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression
Johan Ericson
Karlstads universitet, ACES-projektet och FerroAmp//Karlstad University, ACES Project and Ferroamp Elektronik AB

Nr 34-39/2018: Design och konstruktion av övningsanläggning
Amelia Oller, Linnea Lindström, Madeleine Stolpe, Andrea Carlgren, Emma Ekberg Berry, Elin Luedtke
Uppsala universitet/Uppsala University

Nr 33/2017: Developing a planning- and communication tool for solar power plants in Sweden
Jan Paul Dahm 
Hochschule Flensburg  

Nr 32/2017: Optimering og simulering av solceller lagt på duk
Halvor Krunenes
NMBU, Tarpon Solar och/and Hallbyggarna

Nr 31/2017: Consequences of Nordic Conditions on the Performance of Large-Scale Building Applied PV Installations
Ali Kurdia
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

I came to Glava to learn to know the sector of renewable energies in Sweden and I did not regret that decision. I was able to combine my internship at the GEC with my thesis work and really felt like in the center of the industry. Numerous events and meetings were the perfect location for networking and  learning. I can recommend the GEC to all those who want to contribute their work to a sustainable future – not only Fridays.
Jan Paul Dahm
Student 2017, Hochschule Flensburg

Nr 30/2017: Performance Analysis of a Building Integrated Photovoltaic System in Norway
Iyyaswamy Prashanth Ramaswamy
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

Nr 29/2017: Performance Analysis of a Building Integrated Photovoltaic System in Norway
Iyyaswamy Prashanth Ramaswamy
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

Nr 28/2017: Utformning av kokenhet på solkokare: Designprojekt för den östafrikanska marknaden
Hampus Nilsson
Karlstads universitet och SoletAer//Karlstad University and SoletAer

Nr 27/2016: Optimering Solvärmepump
Högskolan Dalarna och SoletAer/Dalarna University and SoletAer

Nr 26/2016: Solenergi-teknologi
Karlstads universitet och IFE/Karlstad University and IFE

Nr 25/2016: Test of solar collector
Kumar Gokula Manikandan Senthil
Högskolan Dalarna och SoletAer/Dalarna University and SoletAer

Nr 23/2016: Polymer/silicon hybrid solar cells: Fabrication and electrical properties
Sanna Lander
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 22/2016: Sustainability assesment of descentralised solar projects
Ninad Mutatkar
KTH//KTH Royal Insitute of Technology

Nr 20/2016: Testing of Apis System Platform in Grid-Connected Photovoltaic System and Comparison with Metrum for Fault Detection and Diagnosis
Getu Temasgen Yeneneh
Högskolan Dalarna och Metrum/Dalarna University and Metrum

Att göra exjobbet hos GEC ger möjligheter till många kontakter och insyn i många spännande områden! All tänkbar teknik finns på plats, skulle du ändå sakna något finns alltid möjligheten att ordna det. Och det finns alltid någon expert ett samtal bort.
Johan Ericson
Student 2019, Karlstads universitet

Nr 17/2015: Analyse av solcelleanlegget til Glava Energy Center i Sverige
Karen Merie Utne Belsby
NMBU och/and GEC

Nr 16/2015: Solmoduler på balkongfronter: Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet
Maria Sjövall Persson
Karlstads universitet/Karlstad University

Nr 15/2014: Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker för elbilar i olika miljöer
Jacob Opande
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

Nr 14/2014: Solinstrålning 
Karen Merie Utne Belsby
NMBU och/and GEC

Nr 13/2014: Ökad elproduktion från solkraft: Jämförande studie av två solcellsmoduler med olika lösningar för hantering av partiell skuggning
Martin Westdahl
Karlstads universitet, ITS och SweModule//Karlstad University, ITS and SweModule

Nr 12/2014: Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center
Niklas Nyström
Karlstads universitet och GEC//Karlstad University and GEC

Nr 11/2013: Sol-batterisystem i hem
Stefan Schleeh
KTH och FerroAmp Elektronik/KTH Royal Insitute of Technology and Ferroamp  Elektronik AB

Cecilia Edqvist
Karlstads universitet och EcoCube/Karlstad University and EcoCube

Nr 3/2012: Dynamic Modeling, Monitoring and Control of Energy Storage System
Quree Bajracharya
Karlstads universitet och MacBat/Karlstad University and MacBat

Nr 2/2012: Konstruktion av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial
Erik Åberg
Karlstads universitet och Lennart Olsson/Karlstad University and Lennart Olsson