Glava Energy Center

Examensjobb

Examensjobb - thesis works

Här listas alla de ex-jobb som genomförts och är på gång hos oss på Glava Energy Center. Vill du också skriva ditt ex-jobb här hos oss, så tveka inte att kontakta oss!

Here is a list of all the thesis works that have been completed at Glava Energy Center. Do you want to write your thesis work as well, do not hesitate to get in contact with us!

2021: Profilerad PV-modul av sammansatta kiselceller
Sebastian Cortes, Civilingenjör i maskinteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and ABECE och projekt ERUF Solkluster

2021: Testprocedur för solcellsinfästningar: Framtagande och genomförande av en testprocedur för infästningssystem avsolcellspaneler för svenskt klimat
Viktor Tillman, Civilingenjör i maskinteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and CC90 och projekt ERUF Solkluster

2021: Jämförelse av upplösning i lastprediktering med Deep Learning: GPU-optimerad träning
Tobias Nordlund, Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and ACES-projektet

2021: Korttidsprediktering av producerad energi från solcellsanläggning
Mohammad Roeintan Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and ACES-projektet

2021: Design och konstruktion av solcell-tester
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Solar-EraNET-projektet PerDry

2021: EMC/EMI i solcellssystem: Minimering av elektromagnetiska störningar från solcellsanläggning
Tobias Hedlund, Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och ecoINSIDE2

2021: Konceptutveckling av justerbart solcellstak för fritidsbåtar: Ett utvecklingsprojekt med syfte att öka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar
Sebastian Friberg, Innovation och designingenjörsprogrammet
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter samt projekt ERUF Solkluster

2021: Dimensionering & simulering av ett PV-system för en eldriven båt
Tobias Hjalmarsson, Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter samt projekt ERUF Solkluster

2021: Design av solenergi för elbåt
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter samt projekt ERUF Solkluster

2020: Kraftelektronik dimensionering och laddning av batterier från en mobil solcellspark
Hannes Vedin
Karlstads universitet/Karlstad University 

2020: Outdoor Stability Testing of Printed Organic Solar Cells for Indoor Applications
Cathrine Hekkala
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Epishine

2020: Optimering av markstativ för solpaneler
Hans Friberg
Karlstads universitet/Karlstad University

2020: Konstruktion av mobil solpark
Henrik Beckman
Karlstads universitet/Karlstad University

2019: Lastprediktering med AI
Tomohiro Oka
T
okyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

2019: Utvärdering av kontrollstrategier för batterilager
Chihiro Kato
Tokyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

2019: Solar tent: A photovoltaic generator model for a flexible fabric with inbuilt cells 
Manhal Ali och Tammam Ali
Högskolan Dalarnar/Dalarna University 

Att skriva exjobb vid GEC innebär att vara med och utveckla solenergibranschen och få möjlighet att omsätta teoretisk kunskap till praktik. I och med det fantastiska nätverket och kunskapsnivån fick vi inte bara en bra utgångspunkt till vårt projekt, utan även ett stort kontaktnät inför framtiden.
Andrea Carlgren
Student 2018, Uppsala universitet

2019: Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression
Johan Ericson
Karlstads universitet, ACES-projektet och FerroAmp//Karlstad University, ACES Project and Ferroamp Elektronik AB

2018: Design och konstruktion av övningsanläggning: Demonstrations- och testanläggning för aktörer på solcellsmarknaden
Amelia Oller, Linnea Lindström, Madeleine Stolpe, Andrea Carlgren, Emma Ekberg Berry, Elin Luedtke
Uppsala universitet/Uppsala University

I came to Glava to learn to know the sector of renewable energies in Sweden and I did not regret that decision. I was able to combine my internship at the GEC with my thesis work and really felt like in the center of the industry. Numerous events and meetings were the perfect location for networking and  learning. I can recommend the GEC to all those who want to contribute their work to a sustainable future – not only Fridays.
Jan Paul Dahm
Student 2017, Hochschule Flensburg

2017: Utformning av kokenhet på solkokare: Designprojekt för den östafrikanska marknaden
Hampus Nilsson
Karlstads universitet och SoletAer/Karlstad University and SoletAer

2017: Feasibility of DC microgrids for rural electrification
Krishna Prasad Vijayaragavan
Högskolan Dalarna/Dalarna university, Eltek och/and Sunergy

2017: Optimering og simulering av solceller lagt på duk
Halvor Krunenes
NMBU, Tarpon Solar och/and Hallbyggarna

2016: Test of solar collector
Kumar Gokula Manikandan Senthil
Karlstads universitet och SoletAer/Karlstad University and SoletAer

2016: Optimering Solvärmepump
Högskolan Dalarna och SoletAer/Dalarna University and SoletAer

2016: Solenergi-teknologi
Karlstads universitet och IFE/Karlstad University and IFE

2016: Sustainability assesment of descentralised solar projects
Ninad Mutatkar
KTH//KTH Royal Insitute of Technology

2016: Testing of Apis System Platform in Grid-Connected Photovoltaic System and Comparison with Metrum for Fault Detection and Diagnosis
Getu Temasgen Yeneneh
Högskolan Dalarna och Metrum/Dalarna University and Metrum

Att göra exjobbet hos GEC ger möjligheter till många kontakter och insyn i många spännande områden! All tänkbar teknik finns på plats, skulle du ändå sakna något finns alltid möjligheten att ordna det. Och det finns alltid någon expert ett samtal bort.
Johan Ericson
Student 2019, Karlstads universitet

2015: Analyse av solcelleanlegget til Glava Energy Center i Sverige
Karen Marie Utne Belsby
NMBU och/and GEC

2015: Solmoduler på balkongfronter: Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet
Maria Sjövall Persson
Karlstads universitet/Karlstad University

2014: Ökad elproduktion från solkraft: Jämförande studie av två solcellsmoduler med olika lösningar för hantering av partiell skuggning
Martin Westdahl
Karlstads universitet, ITS och SweModule//Karlstad University, ITS and SweModule

2014: Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center
Niklas Nyström
Karlstads universitet och GEC//Karlstad University and GEC

2013: Sol-batterisystem i hem
Stefan Schleeh
KTH och FerroAmp Elektronik/KTH Royal Insitute of Technology and Ferroamp  Elektronik AB

Cecilia Edqvist
Karlstads universitet och EcoCube/Karlstad University and EcoCube

2012: Dynamic Modeling, Monitoring and Control of Energy Storage System
Quree Bajracharya
Karlstads universitet och MacBat/Karlstad University and MacBat

2012: Konstruktion av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial
Erik Åberg
Karlstads universitet och Lennart Olsson/Karlstad University and Lennart Olsson