Experterna om trenderna 2018: Mer el, lagring och förnybart

Experterna om trenderna 2018: Mer el, lagring och förnybart

Vad väntar under året inom energi? Ny Teknik har talat med experter om trenderna 2018.

1. Digitalisering blir verklighet

2. Förnybart blir billigare

3. Urbanisering skapar effektbrist

4. Lagring blir vanligare

5. Elektrifiering får genomslag

Fem viktiga energihändelser under 2018

Januari: Mark- och miljödomstolen lämnar 23 januari sitt yttrande om Svensk Kärnbränslehanterings ansökan om slutförvar av utbränt bränsle från kärnkraftverk. Samma dag ska Strålsäkerhetsmyndigheten yttra sig över samma ansökan.

Februari: Ett nytt stöd införs för installation av laddpunkter för elfordon i hemmet. Max 10 000 kronor per fastighet kan ges.

Maj: NIS-direktivet väntas bli ny svensk lag. Det innebär att alla viktiga samhällsaktörer måste visa att de kontinuerligt arbetar med säkerhet i sina it-system.

Maj: Likströmsförbindelsen i Sydvästlänken, Svenska Kraftnäts största investering någonsin, ska vara i full drift.

December: EU-paketet Energiunionen ska klubbas. Paketet omfattar en rad förslag som syftar till att minska EU:s utgifter för import av energi, integrera energimarknaderna, uppfylla klimatmålen till 2030 samt modernisera energiinfrastrukturen.

Läs hela artikeln på www.nyteknik.se…