Ferroamp vinner priser!

Syftet med tävlingen var att optimera energiflöden mellan produktion, användning och lagring, både lokalt och i samspel med omvärlden. Ett annat syfte är att testa innovationstävling som ett verktyg för att underlätta och stärka innovationsupphandlingar genom att en tät dialog förs mellan beställare och tillverkare av tjänster och produkter.

Nu kommer ett antal behovsägare att få möjlighet att testa tekniken från de vinnande bidragen, däribland Glava Energy Center och Arvika kommun. Läs mer om IEM och Ferroamp…

Därefter vann Ferroamp, i extremt hård konkurrens, tillsammans med två andra vinnare, den årliga innovationstävlingen för elektriska energilagersystem, ees Award, som utdelats under 25-års jubilerande Intersolarmässan i Munchen. Hela 149 bidrag från 24 länder utvärderades av en erfaren jury från branschen med erfarenhet och kunskap om vad marknaden efterfrågar.

Ferroamps bidrag till innovationspriset ees AWARD är EnergyHub, systemet är helt svenskutvecklat, med patenterad teknik som integrerar energieffektivisering, egenproducerad solel samt energilager i fastigheten med hjälp av ett likströmsnät. Detta gör installationen enklare och billigare, driften mer effektiv och tillåter lättare och smidigare anpassning av kapacitet och/eller funktion när förutsättningarna för solelproduktion och energilager förändras. Det enda vi vet med säkerhet är att energisystemet, både lokalt och globalt, kommer genomgå stora förändringar under de närmsta 10-15 åren, vilket gör att det lokala elsystemet i fastigheten kommer behöva förändras. Läs mer om Ferroamp och tävlingen ees AWARD…

Glava Energy Center gratulerar Ferroamp till de båda vinsterna!