Flexibel certifieringskurs för solcellsmontörer

Flexibel certifieringskurs för solcellsmontörer

Nästa kurs är under planering…

Digital kurs i eget tempo. Anmäl dig nu. Starta när du vill. För dig som vill vara studera helt flexibelt, arbeta i egen takt och ta dig an studiematerialet på ditt eget sätt.

Svensk Solenergi certifierar solcellsmontörer för att synliggöra de företag som håller hög kvalitet och är effektiva. Certifieringen består av ett teoretiskt prov som den här utbildningen förbereder för, samt intyg på praktisk kompetens. Den praktiska kompetensen intygas i första hand av arbetsgivare, eller tidigare arbetsgivare.

Denna kurs är helt digital, och kursdeltagaren genomgår den i eget tempo.

Hur genomförs utbildningen:

När du anmält dig och betalat din kurskostnad får du en inloggning till ett digitalt inläsningsmaterial framtaget av Tim Ljunggren på Senergia. Du  läser igenom kursmaterialet, tittar på bilder och illustrationer i vår utbildningsportal, och svarar på frågor. Utbildningen tar ca 1-2 dagar.

Tim är lärare inom projektering, installation, driftsättning och montage för företag och yrkeshögskola och har arbetat tillsammans med Svensk Solenergi för att ta fram certifieringsmodellen

Kursinnehåll:

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Produktkunskap och DC-projektering
  • Mekaniska infästningar, ballast och takkunskap
  • Elinstallationslagar och -regler
  • Övriga teman som behandlas är egenkontroller, dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem

Deltagarna kommer att bjudas in till ett webinarium lett av Tim med möjlighet att ställa frågor och fördjupa diskussioner.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…