Flexibilitet i fokus på Glava Energy Centers årliga konferens

Flexibilitet i fokus på Glava Energy Centers årliga konferens

Tisdagen den 3 maj gick Glava Energy Centers årliga konferens av stapeln i Glava utanför Arvika. Temat för konferensen var flexibilitet med solenergi, energilager och styrd konsumtion.

– Med våra årliga konferenser vill Glava Energy Center ge dagsfärsk aktuell kunskap eftersom det händer så mycket i branschen. Just nu glöder flexibilitetsmarknaden och därför lyfte vi det temat denna gång, säger Magnus Nilsson, VD på Glava Energy Center.

Företag, intressenter och forskningsföreträdare inom sol- och förnybar energi kunde under konferensen utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor, möjligheter och utmaningar i branschen. I fokus stod frågan om flexibilitet, alltså frågan om att skapa förutsättningar för mer solenergi i energisystemet och reducera behoven av nätinvesteringar. Ju mer intermittenta energikällor, exempelvis sol och vind som producerar el när solen skiner respektive när det blåser, desto viktigare blir flexibiliteten, alltså att kunna hantera variationerna i produktionen.

– Marknaden för flexibilitet spås öka kraftigt de kommande åren. Under konferensen bjöds det på flera exempel på tillämpningar med flexibilitet i kombination med solenergi, energilagring och styrd konsumtion, säger Magnus Nilsson.

På programmet stod bland annat föreläsningar av Ola Mossberg från Arvika teknik som berättade om flexibilitet i lokalnät. Dan-Eric Archer från CheckWatt som talade om möjligheter på flexibilitetsmarknaden med solenergi och batterilager. Victoria Fearnley Landmark från norska Enfo höll en föreläsning om de systemutvecklare och aggregatorer som behövs på flexibilitetsmarknaden. Björn Björnnes från norska Solgrid gav exempel på flexibilitet med större solpaker. Ole Jakob Sördalen vid norska batteriföretaget Pixii berättade om flexibilitet med batteri. Lenny Lindborg, projektledare på forskningsinstitutet RISE höll en föreläsning om systemperspektiv för effektiv vätgasproduktion via koppling till fjärrvärme. Ask Ibsen Lindahl från norska Brytech berättade om möjligheter med flödesbatterier och Håvard Karoliussen vid universitetet i Trondheim föreläste om framtida användningsområden för grön vätgas. Nils Hauri, direktör för innovation och strategiska projekt vid Rottneros berättade om företagets laststyrning i produktionen.

– Det var spännande att höra om alla nya tekniska och affärsmässiga möjligheter som öppnas upp i denna nya marknad, som just nu har bra skjuts med bra lönsamhet, säger Magnus Nilsson.