Forskning inom automation av solcellssystem med batterilager

Forskning inom automation av solcellssystem med batterilager

Forskare vid Karlstads universitet utvecklar avancerade kontrollmetoder baserad på biologiskt inspirerade principer för att optimera flexibla och robusta energisystem. Forskningen ingår dels i det internationella Smart Energy Systems ERANet-projektet ACES, Adaptive Control of Energy Storage med Metrum AB som projektägare, dels i det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare. Det långsiktiga målet är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion.

Forskningen om effektiva solceller går framåt, men när det inte är soligt är det viktigt att kunna lagra energin. På Glava Energy Center testar man hur batterier kan användas för lagring av energi, som sedan kan användas vid behov.

– Vi testar och utvecklar olika lösningar för adaptiv styrning av batterilager, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet. Det innebär att använda avancerade algoritmer inom maskininlärning som ett verktyg till att optimera elsystemet för elnätsoperatörer och producenter. 

Läs hela artikeln på www.kau.se…