Forskningspengar till test av solvärmepumpsystem

Forskningspengar till test av solvärmepumpsystem

GEC:s medlemsföretag Ferroamp har tillsammans med Nibe och Högskolan i Dalarna beviljats drygt 7 miljoner kronor från KK-stiftelsen för ett forskningsprojekt. Projektet, TESHP Test av solvärmepumpsystem, har som främsta syfte att utarbeta optimerade styralgoritmer för system med solceller, värmepumpar och batterilager. Men kommer även arbeta med att utveckla metoder för att testa dessa värmesystem i laboratorium.

Dessa tester kommer, tillsammans med prognoser för vädret, användas för att göra värmekostnader för användaren så små som möjligt. Solvärmepumpsystemet kommer även att demonstreras och utvärderas i två villor i Sverige, säger Chris Bales, docent i energi- och miljöteknik vid forskningsprofilen Energi, skog och byggd miljö.

Forskningsprojektet består av ytterligare ett spår som kommer arbeta med funktionell ytbehandling av tråddragningsverktyg för ökad prestanda och livslängd.