Förstudie viktigt första steg för mission om ett hållbart energisystem för Värmland

Förstudie viktigt första steg för mission om ett hållbart energisystem för Värmland

Vad krävs för att skapa ett smart hållbart energisystem i Värmland? Glava Energy Center startar nu en förstudie för att identifiera, tydliggöra och kvantifiera de insatser som behövs. Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland.

Elbehovet för industri, transporter och hushåll förväntas öka kraftigt till år 2045 i Sverige. Olika uppskattningar och scenarios pekar på att elbehovet då kan ligga någonstans mellan 240 TWh och 310 TWh, att jämföra med 2021 års elanvändning som enligt Energimyndigheten var 140 TWh i Sverige.

– Utmaningen vi ser framför oss är att värmländska samhällen och företag riskerar brist på elenergi inom en snar framtid. Glava Energy Centers långsiktiga mission är därför att säkerställa tillgång till hållbar energi för värmländska samhällen och företag samt möjliggöra för nyetableringar. Förstudien är ett viktigt första steg, säger Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center.

Analys ska ge översiktsbild av nuläget

Möjligheten att genomföra en förstudie om ett hållbart energisystem i Värmland är startskottet för arbetet Glava Energy Centers långsiktiga mission. Förstudien finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, och Region Värmland med huvudmålet att identifiera, tydliggöra och kvantifiera vilka insatser som behövs för att skapa ett smart hållbart energisystem för Värmland. I genomförandet av förstudien görs först en kartläggning av aktörer inom distribution, produktion och konsumtion av el, vilket möjliggör en el- och effektanalys av regionen. Analysen ska ge en översiktsbild av nuläget i Värmlands energisystem.

– Förhoppningen är att vi genom förstudien kan belysa potentialen för nyetableringar vad gäller både konsumtion och produktion av el och att vi kan kartlägga eventuella brister och hinder i elnäten, säger Magnus Nilsson.

Förstudie lägger grunden för framtida insatser

Tanken är att förstudien ska resultera i en plattform, ett ramverk och en struktur som kan användas, exempelvis i ett framtida projekt, för det fortsatta arbetet med Glava Energy Centers mission – att driva realiseringen av ett smart hållbart energisystem för Värmland. Ett hållbart energisystem syftar till att säkerställa tillgången till elkraft för dagens och morgondagens samhälle, företag och industri samt möjliggöra för nyetableringar.

– Ett hållbart energisystem innehåller flera viktiga komponenter som digitala verktyg, smarta nät, energilagring och energiflexibilitet som skapar möjligheter för utökad elproduktion från vind- och solkraft. En smart samverkan mellan vatten-, vind och solenergi kan också ge förutsättningar för låga elpriser för konkurrenskraftig industri, säger Magnus Nilsson.