Frokostseminar om det norske solkraftmarkedet og ARENA Solklyngen

Frokostseminar om det norske solkraftmarkedet og ARENA Solklyngen

Accenture, WWF, OREEC og Multiconsult inviterer til seminar om det norske solkraftmarkedet med påfølgende ARENA solklyngetreff om strategien for norsk solbransje fremover.

Tid: Onsdag 13. april. Frokostseminar kl. 08.00–10.00, overgang til ARENA Solenergiklyngen kl. 10.00-14.00.
Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2.

Påmelding her