GEC i Almedalen den 4 juli

Framtidens energisystem med smarta elnät och solel – innovationsupphandling nästa? Framtidens energisystem behöver mer lagring och flexibilitet när andelen förnybar elproduktion ökar. Samtidigt uppgår den offentliga upphandlingen till 800 miljarder/år. Tänk om dessa kunde samverka? Lyssna till erfarenheter och pilotprojektet som kan bygga nästa generations hållbara energisystem.

Hur kan vi optimera energiflödena mellan produktion, användning och lagring, både lokalt och i samspel med omvärlden? Rätt använt kan upphandlingsverktyget bidra till hållbara lösningar, fler innovationer på marknaden och stimulera framväxten av ett hållbart näringsliv. Lyssna till hur de vinnande lösningarna i Intelligent Energy Management Challenge (IEM) konkret ser till att en större del av solelproduktionen används i byggnaden där den produceras genom lagring och styrning av energianvändningen till tidpunkter då det produceras mer solel. Tävlingen Intelligent Energy Management Challenge som genomfördes av Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks avgjordes i april. Nu är det upp till bevis! Under ledning av Sustainable Innovation pågår nu arbetet med att testa de fyra vinnande lösningarna i fysiska testbäddar hos både offentliga och privata fastighetsägare. Hör om möjliga lösningar och nästa steg – innovationsupphandling.