GEC-konferenser

Glava Energy Center

Konferenser

Best Practise i små och stora solelanläggningar

GEC-konferens 4 april 2019

Laddinfrastruktur och aktuella pilotprojekt med batterilager
Alexandra Andersson, Power Circle AB

Energilösning för fastigheter – integration av solceller, bergvärme, FX och styrsystem
Gustav Bolin, OX2/Enstar AB

Regelverk för solel och hur man förebygger risken för bränder
Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket

Solceller och brandsäkerhet
Ove Frydenberg, Drammens brannvesen

Upphandling och projektering: Brattørkaia – ett gott exempel
Cecilie Jonassen och Helene Bøe Tømmerbakke, Solcellespesialisten AS

Standardisering kring BAPV
Per Lindberg, Multiconsult AS

Från 0 till 500 – vår solcellsresa i Sverige med sikte på övriga världen
Erik Martinsson, SVEA Solar AB

Olika marknadssegment för energilager kopplat till teknologi
Jonas Wallmander, Axelio AB

Fokus på konsumenterna för en välmående och växande solcellsmarknad
Erik Wallnér, Solcellskollen AB

Presentationer av ex-jobb:

Förutsättningar för adamptiv styrning av energilager
Johan Ericson, student Karlstads universitet

Moderatorer:

Linn Andersson Strannegård och Maria Sandström, Paradisenergi AB

Från subventionerad till marknadsmässig solenergi

GEC-konferens 9 maj 2018

Using software to reduce the cost of PV
Andeas Bentzen – Otovo AS

ecoINSIDE – framgångsrikt svenskt-norskt samarbete
Trine K Berentsen, Solenergiklyngen och Magnus Nilsson, Glava Energy Center

Vi bygger det hållbara samhället – på riktigt
Lars Hedström – Solkompaniet AB

Nye bruksområder for solceller
Marianne Hernes – Tarpon Solar AS

Byggnadsintegrerade solceller – framtiden är redan här!
Sara Klingberg – SolTech Energy AB

Vilken politik behövs för att nå subventionsfri solcellsmarknad?
Johan Lindahl – Svensk solenergi

Från centraliserad til decentraliserad energimarknad – med sol och blockchain
Wilhelm Myrer – Soliga Energi AB

Hur blir man som företag en bra beställare av solceller?
Wilhelm Löwenhielm – ENEO AB

INNOvative Solutions. Industrialisering av marknadsmässig solenergi
Tommy Strömberg – Innos AS

Energimyndighetens solelstrategi. Kommer den att förverkligas?
Tobias Walla – Energimyndigheten

Presentationer av ex-jobb:

Bachelor-thesis: Developing a planning and communication tool for solar power plants in Sweden
Paul Dahm – Hochschule Flensburg

ecoInside: Design av utbildningsanläggning för byggnadsintegrerade solcellspaneler
Amelia Oller Westerberg, Andrea Carlgren, Linnea Lindström, Emma Ekberg Berry, Elin Luedtke, Madeleine Stolpe – Uppsala universitet

Moderator:

Fredrik Holm, Föreningen hållbart byggande i Värmland

Optimerad drift av solcellsanläggningar och aggregerade tjänster

GEC-konferens 3 maj 2017

Insights from operating a utility scale PV portfolio in
emerging markets
Torstein Berntsen – Scatec Solar AS

Ta hand om din solcellsanläggning, det lönar sig!
Lars Hedström – Solkompaniet

ecoINSIDE: Innovationsprojekt Soltält
Marianne Hernes – Tarpon Solar AS

Energimyndighetens projekt:
Intelligent Energy Management (IEM)
Raymond M Kaiser – Amzur Technologies, USA
Olle Dierks – Swedish Incubators & Science Parks (SISP)
Jan Kristoffersson – Sustainable Innovation (SUST)

Nya möjligheter att integrera solel och energilager med hjälp av ett likströmsnät
Mats Karlström – Ferroamp AB

Bruk av droner for planlegging og inspeksjon av solkraftverk
Thomas Kringlebotn Thiis – NMBU

En syntes av den internationella solcellsmarknaden
Johan Lindahl – Svensk solenergi

Digitalisation and Scaling up off-grid energy ventures
Ninad Mukul Mutatkar – Fortum Power & Heat AB

Solenergin – en revolution som skapar politiska utmaningar
Rickard Nordin – riksdagsledamot, Klimat- och energipolitisk talesperson (C)

EPR project: Energilagring for solstrømsanlegg – eksempler og erfaringer
Ole Jacob Sørdalen – Eltek AS

Solcellepaneler som får snøen til å forsvinne
Thor Christian Tuv – FUSen AS

Aggregering av prosumentfleksibilitet som en tjeneste til nettselskapene
Stig Ødegaard Ottosen – eSmart Systems AS

Moderator:

Josefine Selj, IFE

Affärsmodeller inom solenergi och lagring

GEC-konferens 25 maj 2016

Otovo – fremtidens energiselskap med distribuert solenergi
Andreas Bentzen – Otovo AS

Förändringar i kraftproduktionen och energipriser
Christer Bergerland – Fortum Power & Heat

Scatec Solar och stora solparker
Alf Björseth – Scatec Solar AS

Leselys til Skolebarn i Rwanda – ”off grid” distribusjon av solenergi
Baard Johannesen – Music Angel AS

Kan en affärsmodell driva på integreringen av förnybar kraft och energilager i fastigheternas elsystem?
Mats Karlström – Ferroamp AB

Solceller + Lagring – Framtidens baskraft för små fastigheter
Johan Lindahl – Svensk Solenergi

The Performance Assessment Frame­work for Sustainable
Decentralised Generation Projects – A multi-criteria outlook
Ninad Mukul Mutatkar – KTH and Fortum AB

 

Affärsmodeller för systemtjänster i kraftsystemet
Lars Olsson – SeniorIT AB

Solceller på ett enklare sätt för fastighetsägare och företag
Mikael Ronge – ENEO Solutions AB

Micronät på landsbygden i Kamerun
Stein Skjorshammer – Sunergy AS

Installasjoner for nordiske bygg
Thor Christian Tuv – Fusen AS

Solkraft i humanitære operasjoner
Mads Uhlin Hansen – Kube Energy AS

Moderator:

Magnus Nilsson, Glava Energy Center

Solar Energy & Energy Storage

GEC-konferens 10 mars 2015

Solar energy growth in the global market
Alf Bjørseth, Scatec AS, Norway

Smartly integrate renewables with energy storage and iron chome redox flow battery
Eva Bjørseth represents Quinos, Germany and EnerVault, USA

Venture capital in solar energy and energy storage
Eva Bjørseth, Oceanview Ventures, USA

Energy storage combined with PV bring new benefits during the winter time
Björn Jernström, Ferroamp Elektronik AB, Sweden

Renewables and energy storage in the utility market
Sebastian Johansen, Fortum Corporate Technology & Innovation, Finland

From Supply Vessels to Silicon – Battery Research at IFE
Martin Kirkengen, IFE Institute for Energy Technology, Norway

Synthesis of the Swedish and International PV Market
Johan Lindahl, Uppsala University, Ångström Laboratory, Sweden

Practical experience from a DC Micro Grid
Anders Lindskog, SP Technical Research Institute of Sweden

Profitability in energy storage concepts
Lars Olsson, Seniorit AB, Sweden

Role of energy storage in integration of renewables
Jari Riikonen, EnerSys EMEA Reserve Power, Finland

Activating the lazy storage assets
Ole Jakob Sørdalen, Eltek AS, Norway

Moderator:

Magnus Nilsson, Glava Energy Center

Hur nyttjar och lagrar man solel på bästa sätt?

GEC-konferens 10 april 2014

Vilka är de konkreta utmaningarna för BIPV för att nå kommersiell framgång?
Mikael Rhodin, SAPA Building System

Globala trender inom byggnadsintegrerad solel
Robert Sundquist, SSolar/Sunstrip

Fornebu Senter – verdens beste kjøpsenter på energi og miljø
Rein Kristian Raaholdt, Multiconsult

Svenska solenergiinstallationer
Lin Liljefors, Skanska Sverige

Presentation av Powerhouse#1 – verldens nordligaste naeringsbygg med plusshus-standard
Tine Hegli, Snøhetta Arkitekter

Nya BIPV-relaterade produkter:
1. Arcus lättviktspaneler (Glava Panel Systems)
2. Takintegrerade paneler (ITS/Innotech Solar)
3. Ny teknologi för växelriktare (Optistring)
4. Solassisterad värmepump (Värmestugan)
5. Isolerskivor med PV-funktion (Solev Entreprenad)
6. GECs medlemsföretag; SC Burman AB, Nordic Solar AB, Fusen AS mfl.

Presentation av IEA SH&C Task 41 ”Solar Architecture”
Marja Lundgren, White

Nettregulering for plusskunder
Torfinn Jonassen, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

Insatser för att etablera BIPV som en svensk framtidsnäring
Tobias Walla, Energimyndigheten

BIPVs rolle i fremtidens nullutslipps- bygg
Igor Sartori, Sintef Byggforsk/NTNU

Hur ser framtiden ut för svensk solenergi
Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers
Tekniska Högskola

Kvalitetsfrågor i fokus då PV integreras
Peter Kovacs, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hur ser elbolagen på småskalig solel
Christer Bergerland, Fortum

Moderatorer:

Björn Thorud, Multiconsult och Tommy Strömberg, Innotech Solar