24 - 26 augusti 2021

En kurs där du både får teoretisk kunskap för hur du ska göra och varför och får genomföra praktiska moment på tak som står på marken. 

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…

20 - 22 april 2021

En kurs för dig som projekterar solcellssanläggningar och som ger trygghet genom att få kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och ekonomi. Vi ger dig kompetens för att ditt arbete i nästa led ger installatörer bra förutsättningar.

Efter avslutad kurs ska Du ha fått ökad kompetens för att själv kunna projektera en solcellsanläggning för bra funktion, säker drift, god ekonomi och nöjda kunder.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…

3 dagar, under planering

Vi ger dig kunskap om riskanalys, säkerhet och arbetsberedning så att du bättre kan leda arbetet med att bygga en anläggning med god kvalitet, rättssäkert, ekonomiskt och tekniskt.

Vi ökar tryggheten för dig genom ökad kompetens inom relevanta lagar, förordningar och praxis.

Vi förbättrar din kompetens inom de praktiskta delarna av installationen som t.ex. takkonstruktioner, belastningar, takavvattning, snö och vindlaster, ställningsbyggande och skuggning.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…

18 - 19 maj 2021

Sveriges första rikstäckande utbildning om solceller och brand för Räddningstjänster.

Vid en brand i en fastighet med solceller behöver man snabbt välja operativ åtgärd och göra en riskbedömning utifrån brandställe och installerad teknik. Detta kräver en förståelse för riskerna med olika solcellstekniker.  Vår utbildning gör dig tryggare i ditt arbete.  Vi ger dig dessutom material och tips på hur du kan sprida kunskapen vidare till dina arbetskamrater för ökad kompeten i hela er organisation.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…

Kurserna arrangeras i samarbete med Arvika Näringslivscentrum (AANC). För mer information och anmälan, besök AANCs uppdragsutbildning…

För mer information om kurserna kontakta Magnus Nilsson, verksamhetschef på Glava Energy Center: 070-792 87 28, magnus.nilsson@arvika.se
För mer information och anmälan kontakta Jennie Baumann, ansvarig för uppdragsutbildning: 0570-749 202, jennie.baumann@glavaenergycenter.se