Glava Energy Center

Kurser och utbildningar

Glava Energy Center - Kurser

Solcellsinstallatör

Glava Energy Center erbjuder kurser med fokus på solenergi, bland annat för solcellsinstallatörer. Vi använder den senaste utbildningsutrustningen och du får genomföra de praktiska momenten på tak som av säkerhetsskäl står på marken. 

Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Syfte

Syftet med kursen är att göra dig till en bättre installatör av solcellsanläggningar kvalitetsmässigt, ekonomisk och tekniskt.

Du lär dig att koppla teoretisk kunskap till praktiskt installationsarbete. Du får kompetens att genomföra det praktiska arbetet och en teoretisk förståelse för hur du ska göra och varför.

Mål

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Kursinnehåll

Första dagen får ni den teoretiska bakgrund ni behöver för att göra rätt. Dag 2 ägnar vi halva dagen åt praktiska case. Dag 2 eftermiddag samt dag 3 åt praktisk träning av olika montagesystem innan vi sammanfattar och drar lärdom av vår träning.

 • Solcellsanläggningens funktion. Grundläggande ellära – AC och DC.
 • Solcellsteknik och systemlösningar.
 • Koppling till byggnadens övriga energisystem.
 • Batterier och lagringssystem.
 • Dimensionering av solcellsanläggning för enskild byggnad.
 • Installation av växelriktare och kabelförläggning.
 • Kundservice – Stöd och bidrag till installation. Rotavdrag och solcellsstöd.
 • Att arbeta säkert
 • Montage av solceller på mark. Teori och praktik.
 • Montage av solceller på tak. Teori och praktik.
 • Tydlig guide för en lyckad installation.

Övrigt

Medtag egen dator. Glava Energy Center tillhandahåller verktyg och utrustning. Medtag arbetskläder för utomhusarbete. Efter avslutad godkänd utbildning erhålls kursintyg från Glava Energy Center. Utbildningen genomförs i samarbete med Arvika Näringslivscentrum.

Kurslitteratur

”Solceller – Råd och energi” från Svensk Elstandard
Det kursmaterial som presenteras under utbildningen får varje deltagare vid kursstart.

Utbildare

Lars Bjerge – Enhetschef och Energikonsult HSB Energi. Tidigare lärare på Karlstads Universitet
Lars Norgren – Ellärare HSB Energi
Magnus Nilsson – Verksamhetschef för Glava Energy Center

Information om utbildningen

Magnus Nilsson: magnus.nilsson@aanc.se – 0707-92 87 28

Boende

Boende betalas av deltagare. Tips om boende eller boende på Glava Energy Center kontakta Jennie Baumann. Jennie.baumann@glavaenergycenter.se Tel: 0570-74 92 02

Projektörsutbildning inom solel

Vi har i 10 år arbetat med att utveckla framtidens förnybara energilösningar tillsammans med partners från hela världen och har rätt utbildningsutrustning och rätt lärare för att göra dig till en bättre projektör.

Marknaden för solenergianläggningar fördubblas varje år och bristen på projektörer med kunskap om installation av solenergi enligt bästa praxis och gällande regler är stor. Branschen är ny och företagen behöver säkra hög kvalitet i projekteringsfasen för fortsatt positiv utveckling.

Vi ökar tryggheten för dig som projekterar solcellssanläggningar genom kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och ekonomi. Vi ger dig kompetens för att ditt arbete i nästa led ger installatörer bra förutsättningar.

Efter avslutad kurs ska Du ha fått ökad kompetens för att själv kunna projektera en solcellsanläggning för bra funktion, säker drift, god ekonomi och nöjda kunder.

Kursinnehåll

 • En fastighets förutsättningar vid projektering av solceller. Effekt, konstruktion och hållbarhet
 • Inköps- och investeringskalkyler vid solcellsprojektering – budgetering, finansiering och livscykelkostnad.
 • Dimensionering och sammansättning av komponenter och system efter rådande förutsättningar
 • Juridiska frågor vid solcellsprojektering lagar och regler vid projektering av solceller
 • Att identifiera de bästa ekonomiska och juridiska lösningarna för kunden.

Målgrupp

 • Nya företag på solcellsmarknaden eller företag som vill in på marknaden.
 • Nyanställda på professionella solcellsföretag.
 • Elektriker/installatörer som vill utöka sin affärsverksamhet med solenergi.
 • Förvaltare och fastighetsägare.

Utbildare

Tim Ljunggren – utbildad civilingenjör inom Elkraftsteknik och utbildad företagsekonom .Lärare inom projektering, installation, driftsättning och montage för företag och yrkeshögskola. Tim har arbetat som projektör och byggledare och är en mycket uppskattad utbildare.

Information om utbildningen

Magnus Nilsson: magnus.nilsson@aanc.se – 0707-92 87 28

Boende

Boende betalas av deltagare. Tips om boende eller boende på Glava Energy Center kontakta Jennie Baumann. Jennie.baumann@glavaenergycenter.se Tel: 0570-74 92 02