GEC projektägare i ERUF-projekt om bildande av Solkluster

GEC projektägare i ERUF-projekt om bildande av Solkluster

Utvecklingen av solenergi i Sverige är en viktig komponent för att kunna nå klimatmålen. Solenergibranschen i Sverige växer med 60 procent per år och nu börjar stora finansiella aktörer intressera sig för branschen. Då behovet av att värmländska SMF i solenergibranschen ska kunna ta del av den kraftiga tillväxten växer kommer ett solenergikluster att utvecklas i projektet.

I vårt framtida Solkluster skapas en mötesplats där värmländska SMF möter nationella aktörer för samverkan, interaktion och gemensam utveckling. Glava Energy Center är projektägare och driver projektet mellan åren 2021 – 2023 och delfinansieras av EUs regionala utvecklingsfond.

Följande aktörer står för den största medfinansieringen:

Region Värmland
Svensk Solenergiförening
Solkompaniet AB
SVEA Renewable Solar AB
Nordic Solar AB
Eden Aqua Tech AB
Apricus AB
CC90 AB
Renewable sun energy Sweden AB
Delabglava AB
Scaaler AB

Läs mer om projektet…