FNs globala mål 9: GEC 10 år med stor bredd på solenergilösningar

FNs globala mål 9: GEC 10 år med stor bredd på solenergilösningar

Inom FNs nionde globala mål går det att läsa att “en fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara”.

När ansökan skrevs runt 2008 för det gränsöverskridande Interreg-projektet FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö) resonerade man på liknande sätt. Man ansåg redan då att “innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.”, precis så som det nionde globala FN-målet är formulerat. 

Därför tillägnades en stor del av projektbudgeten att starta ett innovations- och testcenter där målet var att det skulle bli internationellt ledande för framtidens förnybara energilösningar. Glava Energy Center med bas i Arvika, såg därför dagens ljus ett år senare, närmare bestämt 2009, då första spadtaget togs. Där samverkar olika aktörer för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom förnybar solenergi.
För en tid fanns Sveriges största solpark där med ett antal olika solenergilösningar på försök. Nu har flera andra stora solparker byggts i Sverige, men GECs solpark är den som kan visa upp störst bredd på olika solenergilösningar. Har har nära 70 olika innovationer och över 50 exjobb med fokus solenergi och energisystem skrivits, utvecklats, testats och i vissa fall gått från utvecklingsprojekt till faktiska affärsidéer och nystartade företag. 

Det handlar inte bara om innovationer och utveckling av moduler, omvandlare, stativ och markfundament. Det pågår även projekt kring batterilösningar, syresättning av sjöar, test av produkter som drivs av likström och digitala lösningar såsom mönsterigenkänning, för att nämna några få. 

-Syftet är att vi ska finna hållbara solenergilösningar och få ett bättre energiutnyttjande, säger Magnus Nilsson, verksamhetschef Glava Energy Center, och i många fall är våra utvecklingsprojekt även gränsöverskridande, vilket gör att erfarenhetsutbytet blir både mer intressant och mer givande.

Nu firar Glava Energy Center 10 år som internationellt ledande testcenter dit människor från jordens alla hörn söker sig för att forska och studera eller för att göra studiebesök. Här finns även idag en 10 år gammal databas som loggas var sjätte sekund med väderdata från flera olika solkomponenter samt olika allmänna väderparametrar, såsom vindhastighet, nederbörd mm. Det är ovärderliga data för forskare och företag världen över.

Glava Energy Center bidrar med andra ord i allra högsta grad till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning, då Glava Energy Center är en del i att hållbara industrier och andra företag tillsammans med studenter och forskare utvecklar nya miljövänliga tekniker, produkter och tjänster inom förnybar energi, främst med fokus solenergi vilka alla är viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Och det är tack vare Interreg-projekten FEM och ecoINSIDE som gjort det möjligt för Glava Energy Center att verka för att uppnå FNs nionde globala mål.