Glava Energy Center förstärker sin verksamhet

Glava Energy Center förstärker sin verksamhet

Alf Björseth och Tommy Strömberg överlämnar överlåtelsen till Per Eiritz, styrelseordförande

För 9 år sedan bildades Glava Energy Center Ekonomiskt Förening som under åren har utvecklats till ett ledande innovationscentra för solenergi och energisystem i Skandinavien. Året före föreningen bildades så togs det första konkreta utvecklingssteget i Glava genom byggandet av en solpark som då blev den största i Sverige. Initiativtagare till denna investering var Glava Energy Center AB, ett företag ägt av Alf Björseth och Tommy Strömberg som vi den tiden båda hade ledande roller i den globala solenergiindustrin.

Ägandet av den byggda solparken har under åren fram tills idag legat i Glava Energy Center AB. I samband med den årliga solenergikonferensen I Glava idag, den 8 maj 2018, tillkännagav dock Alf Björseth och Tommy Strömberg att man överlåter solparken och övriga tillgångar i Glava Energy Center AB till Glava Energy Center Ekonomisk Förening.

Alla inblandade parter är överens om att denna överlåtelse innebär en förstärkning av verksamheten vid Glava Energy Center på både kort och lång sikt.

Tommy Strömberg poängterar att överlåtelsen är ett resultat av den positiva utveckling som Glava Energy Center har haft under ett antal år. Antal medlemmar har konstant ökat och centrat har idag intagit en central roll bland svenska och norska intressenter i solenergibranschen. Både Tommy och Alf känner sig nu trygga med att solparken kommer i goda händer och kommer att både utnyttjas och utvecklas på ett optimalt sätt.

Från Glava Energy Center Ekonomisk Förenings sida, där Per Eiritz är ordförande, är man både mycket tacksam och glad över beslutet av överlåtelse av solparken till föreningen. Det visar att vi är på rätt väg när det gäller utvecklingen av centrat säger Per Eiritz som vidare tror att centrats roll kommer att förstärkas ytterligare i och med att intressent för sol solenergi är på stark frammarsch i både Sverige, Norge och även globalt.