Grattis Ellen Moons!

Grattis Ellen Moons!

Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet väljs in i KVA, Kungl. Vetenskapsakademien som svensk ledamot i klassen för fysik.

– Jag känner mig mycket hedrad över att bli invald i Kungl. Vetenskapsakademien, säger Ellen Moons. Det är ett stort erkännande, som tar lite tid att ta in.

Läs hela artikeln på www.kau.se…