Grundläggande installatörsutbildning

Grundläggande installatörsutbildning

27 – 29 september 2022

En kurs där du både får teoretisk kunskap för hur du ska göra och varför och får genomföra praktiska moment på tak som står på marken. 

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…