Hållbar energi åt alla med Tarpon Solars soltält

I FNs mål 7 kan vi läsa att tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Läs på www.ecoinside.nu hur Glava Energy Center jobbat mot FNs mål 7.