IEA-PVPS task 1 har lanserat en ny rapport

IEA-PVPS task 1 har lanserat en ny rapport om självkonsumtion av egenproducerad el. Denna rapport jämför befintliga mekanismer som stöder självkonsumtion i ett antal länder, samt diskuterar de utmaningar och möjligheter som är förknippade med affärsmodellen självkonsumtion. Mekanismer som främjar självkonsumtion av solcellsel grundar sig på tanken att den producerade elen först användas för lokal konsumtion, då detta innebär att elen får ett högre värde, och att det bara är ett eventuellt överskott som matas in på elnätet.

Hela rapporten kan laddas ner här: www.iec-pvps.org