Inbjudan: Affärsmodeller inom solenergi och lagring

Inbjudan: Affärsmodeller inom solenergi och lagring

Välkommen till årets GEC-konferens där vi i år fokuserar på olika affärsmodeller kring solenergi och lagring vid både småskaliga och storskaliga installationer, hur man kan lösa finansieringen och hur man tänker kring utbyggnaden av solenergi på nationell och internationell nivå. Som vanligt bjuder vi in ledande kompetens från Norge och Sverige, både företagare, från olika organisationer och från regeringen.

Glava Energy Center är en del av Interreg-projektet ecoInside. 

 

Saxat ur programmet:

Alf Björset, Scatec – storskalig solproduktion

Johan Lindahl, Svensk Solenergiförening – introduktion om hur affärsmodellen generellt sett ser ut för en solcellsägare och marknadsutveckling solceller komb batterilager

Mads Uhlin Hansen, Kube Energy – offgrid för hjälporganisationer

Matatkar Ninad Makal, KTH/Fortum – exjobb åt Fortum kring olika aspekter vid microgridprojekt i t.ex. Afrika. Föredrag på engelska.

Thor Christian Tuv, Fusen AS – arkitektur och solmoduler

Baard Johansen, Music Angel – nytt koncept kring batterilagring och barnen i Rwanda

Energimyndigheten, namn ej klart

 

Tid: Heldag den 25 maj 2016, preliminärt 9.00 – 16.00.
Var: Vi håller som vanligt till i Smedjan intill Hillringsbergs herrgård, tre mil sydost om Arvika.

 

Pris exkl moms fram till och med 17 april, sk ”early bird”:
700 kronor för GECs medlemsföretag och 900 kronor för övriga.
Pris exkl moms från och med 25 april:
900 kronor för GECs medlemsföretag och 1200 kronor för övriga.

Är ni intresserad av medlemsskap i Glava Energy Center, besök sidan Bli medlem

Anmälan: Anmälan till konferensen mailas till gecanmalan@mafalls.se
Vänligen ange ev matöverkänslighet vid anmälan. Vid ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kronor exkl moms.

Välkommen!