Inbjudan: Solar Variability Assessment and Grid Integration

Inbjudan: Solar Variability Assessment and Grid Integration

Välkommen till Licentiatseminarium med David Lingfors, Institutionen för teknikvetenskaper på Uppsala universitet i ämnet:
Solar Variability Assessment and Grid Integration – Methodology Development and Case Studies

Plats: Lärosal 1111, ITC, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Tid: 25 november 2015, kl. 14.00
Granskare: Professor Tobias Boström, Department of Physics and Technology, The Arctic University of Norway, Tromsö

Avhandlingen kan laddas ner här!