Intelligent Energy Management

Genom den internationella innovationstävlingen och projektet Intelligent Energy Management Challenge ska nya, flexibla lösningar tas fram där byggnaders energisystem anpassas till att solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt. Lösningarna testas i svenska kommuner, som sedan har möjlighet att innovationsupphandla dem.

Energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till smartphones och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen.

Glava Energy Center är involverad i två av vinnarna. Dels Amzur Technologies från USA som ska testa sin produkt hos GEC, dels svenska Ferroamp Elektronik som är en av GECs medlemsföretag.

Läs hela artikeln…

Läs hela nyhetsbrevet från IEM…