Interregs styrgrupp för Inre Skandinavien besökte GEC

Interregs styrgrupp för Inre Skandinavien besökte GEC

Interregs styrgrupp för Inre Skandinavien med Erik Hagen, Hedmark fylkeskommune och Claes Pettersson, Region Värmland i spetsen, har besökt GEC i början av december. 

Under besöket presenterade Magnus Nilsson Scatecs och Glava Energy Centers båda verksamheter. Därefter tog Christer Bergerland, Fortum, vid och berättade om deras verksamhet och deras samarbete med Glava Energy Center. 

 

 

Avslutningsvis berättade Sara Skärhem, Stiftelsen Teknikdalen i Dalarna, Ola Rostad, Tretorget och Trine K Berentsen, Kunnskapsbyen om Interregprojektet ecoInside.