Jennie och Lasse på ANC lägger grunden för vårt utbildningsutbud!

Jennie och Lasse på ANC lägger grunden för vårt utbildningsutbud!

Under 1,5 år har GEC utvecklat ett utbildningskoncept som både växer sig starkare och har ett kursutbud som med tiden bara blir bättre och bättre. Att som oberoende partner ha möjlighet att höja utbildningsnivån i Skandinavien inom solenergiutbildningar för solcellsinstallatörer, projektörer och projektledare i första hand, och närmast även för brandmän, var en utmaning som GEC gärna tog sig an. Men för att klara detta, behövde vi hjälp och den fanns på mycket nära håll i Arvika på Arvika Näringslivscenter ANC.

Jennie Baumann och Lasse Hägglund

– Vi har redan under många år haft ett samarbete kring ANCs YH-utbildningar och nu tar vi hjälp av deras professionalism kring upplägget av våra egna utbildningar, säger Magnus Nilsson.

Resursmässigt var timing bra, då vi har kunna ta hjälp av ANCs tidigare VD och nybliven pensionär, Lasse Hägglund, för att bygga upp vår utbildningsstruktur.

Arvika Näringslivscentrum har genom åren utvecklats till ett utbildningscentrum för hela Västvärmland. En plats där man träffas, utvecklar sitt företagande, utbildas och nätverkar. Glava Energy Center arbetar nu tillsammans med Jennie Baumann ansvarig för uppdragsutbildning  på Arvika Näringslivscentrum för att marknadsföra våra utbildningar Hon arbetar effektivt serviceinriktat med fokus på största möjliga kundnytta med att marknadsföra de utbildningar vi på  Glava Energy Center anordnar.

Foto: Maria Fallström

– Jag är övertygad om att bra utbildning får företag och organisationer att växa och utvecklas, så det blev mitt fokus på ANC, säger Lasse som fortsätter, och nu har jag glädjen att få arbeta med härliga människor på Glava Energy Center för att med kunskap om utbildningsvärlden öka kompetensen inom området solenergi i system.

Både Lasse och Jennie har mångårig erfarenhet av samordning, marknadsföring och att genomföra uppdragsutbildningar tillsammans och detta fantastiska team hjälper nu oss på GEC att höja utbildningsnivån i Skandinavien inom solenergiutbildningar. Och allt började med en idé i styrelserummet om en tredagars kurs där man varvar teori med praktik och de praktiska delarna utförs på tak som står på marken!