Johan Ericson – studenten som testkör GECs likströmsanläggning

Johan Ericson – studenten som testkör GECs likströmsanläggning

Glava Energy Center får besök av många studenter under året. Det är allt från korta studiebesök till praktik, skriver ex-jobb eller gästforskar hos oss. En av dessa har under året varit elektroteknik-studenten tillika Arvika-bördige Johan Ericson från Karlstads universitet.

Han har under våren suttit hos GEC när han jobbat med sitt ex-jobb på uppdrag av norska Eltek. Det har varit mycket fokus på programmering, vilket Johan trivts oerhört gott med.

– Att jobba med händerna och ha en praktisk inriktning på mitt ex-jobb var min önskan, när jag pratade med min handledare Jorge Solis på Karlstads universitet, säger Johan. Och då rekommenderade han att ta kontakt med Magnus på GEC.

Eltek har en likströmsanläggning på GEC med ny teknik som testas och Johan har programmerat och testkört samt därefter sammanställt resultatet av testerna åt dem. Själva testanläggningen är en del av det internationella ERA-Netprojektet ACES, där GEC är en del på svensk sida. Övriga aktörer är bland andra Fraunhofer från Tyskland och Rejlers från Norge och Johans ex-jobb kommer att vara en del av slutrapporten i projektet.

Ambitiös som han är har Johan under våren även bland annat hunnit med att möta andra studenter på Karlstads universitets årliga studentmässa Hotspot samt hänga med ner till München och den stora solelmässan Intersolar. Och på GECs egen konferens fick han möjlighet att presentera resultatet av sitt ex-jobb tillsammans med övrig svensk-norsk solelit. I sommar jobbar Johan vidare med andra projekt på GEC, bland annat tillsammans med två gästforskare från Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) i Japan.

Jorge Solis, professor Karlstads universitet, är mycket engagerad i GEC som internationellt testcenter och tack vare att han är gästforskare hos Tokyo Tech i Japan har även de två japanska gäststudenterna hittat till oss. De kommer att gästforska hos GEC i 3 månader under sommaren.