Laststyrning

Laststyrning

Ett nytt, amerikanskt styrsystem som ökar egenanvändningen av solel testas i Arvika med förhoppningen om minskade effekttoppar på 20 procent.

Styrsystemet har utvecklats av det amerikanska företaget Amzur Technologies, som var en av vinnarna i Energimyndighetens internationella tävling Intelligent Energy Management Challenge. Systemet ska hantera och optimera energiflödet mellan solcellerna på fabrikstaket, Elteks energilagring i batterier och ett 350 volts likströmsnät till ventilation, belysning och frysskåp.

Styrsystemet är uppbyggt i moduler med standardkomponenter och öppen källkod för att göra det möjligt att lagra data i molnet och bedriva ett snabbt utvecklingsarbete. Förhoppningen är att fastigheten tack vare styrsystemet ska kunna ta tillvara på mer av sin egenproducerade solel och sälja elektricitet till nätet när det är mer ekonomiskt fördelaktigt. På så sätt bedömer Glava Energy Center att fastighetens effekttoppar kan minskas. Med ett energilager, visar ett flertal undersökningar att effekttopparna generellt kan minskas med 40 procent. Tester på GEC kommer att visa hur mycket mer effekttopparna kan minskas med laststyrning. Den initiala bedömningen är att effekttopparna kan minskas med ytterligare 10-20 procent i GECs testcase.

Testet i Arvika är en del av Energimyndighetens satsning på intelligent energistyrning vars målsättning är att åstadkomma ett mer hållbart energisystem. Pilottestet projektleds av Sustainable Innovation i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks.