Medlemsnytt augusti 2015

Till alla medlemmar i Glava Energy Center,

Nedanstående är saxat ur styrelseprotokoll 18 juni 2015:

Föreningens ekonomi
Saldot på kontot något lägre för tillfället. Fakturor för konferens, medlemsavgifter och besök är under utskick. Rekvisition mot SP skall skickas ut senare.

Status på investeringsplanen
Nytt leveransdatum av vindkraftverket ska fastställas.

De sista skolklasserna från Arvika som inte hann besöka Science Center under våren, kommer att komma under hösten 2015 istället.

Vi får en praktikant från Högskolan Dalarna till oss under sommaren med start 8 juni. Det är Ashenafi Weldemariam, som till vardags läser masterprogrammet i solenergiteknik, kommer under sommaren att göra regelbunden uppföljning att Metrums mätdatasystem fungerar. Mätutrustningen för solinstrålningsmätning är nu återmonterad efter kalibreringen.

Fortums fortbildning av lärare är planerad till 24 september. Mer information finns att få i The Paper Provinces nyhetsbrev.

 

ecoInside
Efterföljaren till FEM-projektet tillika nya Interreg-projektet ecoInsides budget medger kraftfull fortsatt satsning i Glava under de tre kommande åren med start 1 juli 2015. Under hösten kommer vi att konkretisera vilka prototyper som ska utvecklas via bland annat en workshop där medlemmarna bjuds in.
Administrativ uppstart för projektet sker den 23-24 juni.

 

Status externa projekt
Testbädd : Projektavtalet kvar att signeras av 2 av 19 partners. SP har testat PVsystem på svenska marknaden.
Ny solpark Botswana – Sten Stenbäck AB har skrivit på kontrakt för leverans på 1MW solpark. Exportkredit från Sverige och Norge möjligt.
Botswana Innovation Hub/Business Sweden: Vi bevakar vad som händer i projektet.
Kamerun/Sunergy – Driftsättning pågår i Kamerun.
ERA Net: Ansökan nu inskickad, Lars Ohlsson samordnar och Metrum är huvudman. Prediktor och Eltek deltar i ansökan.
Indian Unlimited – Lars Ohlsson ser på ett eventuellt konsortium för deltagande i mikonät-projektet i ögruppen Andamanien i Indien.

Besök
25 juni – Fortum
4 juni – Life Academy

 

Examensarbeten
Studenter från norska NMBU redovisade sina ex-jobb den 18 juni via videokonferens från ANC.

 

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 21 augusti.

 

Medskick till styrelsen?
Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se alternativt svara på detta mail, dock senast den 20 augusti.