Medlemsnytt från Glava Energy Center – december 2015

Medlemsnytt från Glava Energy Center – december 2015

Nedanstående är saxat ur styrelseprotokoll från den 27 november 2015:

Summering av föregående styrelseprotokoll. Nästa styrelsemöte hålls redan den 11 december. Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se

Medlemmar 

Inga nya medlemsansökningar.

 

Föreningens ekonomi
Tommy Strömberg redovisade det ekonomiska läget. Uppdaterat förslag på prislista beslutas vid nästa möte.

 

Status på investeringsplanen
Vindkraft: Leveransdatum på vindkraftverket är avkrävt av Windon, men fortfarande ingen respons än.

GEC Science Center: Centret har behov av ny finansiering för att utöka utbudet.

Energilagring: Ett av Ferroamp-systemen kommer att uppdateras i samarbete med ett ERAnet-projekt.

Nätverk/Databas: Pyrheliometern kommer att felsökas mer. Magnus Nilsson följer processen med drift av SweModules servrar och internetanslutning, då GEC är beroende av dem i dagsläget.

ecoInside (uppföljning efter FEM-projektet)
Förslag till upplägg för innovationstävling samt affärsmodell för Living Lab presenterades av Magnus Nilsson vid testbedsmötet i Norrköping. Kickoff i delprojektet Solenergi har hållits i Lilleström för aktörer och partners. De svenska aktörer som inte deltog kommer att kontaktas.

En aktuell lista på potentiella projekt presenterades. Kontakta Magnus Nilsson för mer information.

Christer Bergerland har haft ett möte med Kick Inno-energy där energiprofilen Bo Normark är aktiv. De har knutits till projektet för delaktighet i utvärderingen av lämpliga projekt.

CleanTech Scandinavia kommer att kontaktas för eventuellt samarbete.

Tommy Strömberg har skapat en projektstruktur kring deltagandet vid Intersolar Europe 22-24 juni 2016 där medlemsföretag, projektgrupper och partners i EcoINSIDE och ev Svensk och Norsk solenergiförening är välkomna att delta. Björn Thorud är projektledare tillsammans med Tommy.

Trine K Berentsen, Kunnskapsbyen ser på möjligheterna att få finansiering kring Arena Sol, en norsk klynge.

Christer Bergerland deltar i pågående diskussioner kring ett nordiskt solenergiforum och kommer att kontakta Innovatum/Alexanderssoninstitutet kring deras initiativ till Interregprojekt.

 

Frågor för nuet och framtiden
Tommy Strömberg och Björn Thorudd undersöker möjligheter att bli medlem i den svenska och norska solenergiföreningarna samt att få dem att bli medlem i GEC.

Smart specialisering för Värmland; Anders Olsson på Region Värmland utvärderar en möjlighet att fortsatt stötta forskning vid Karlstads universitet med en utökning för solenergi på 1-2MSEK/år, KaU/RV 50%/50%. Den 17 december ska underlaget vara klart. Fem områden tävlar om att bli utvalda.

GEC-konferens våren 2016: Förslag på tema är ”Solenergi i kraftmarknaden” eller ”Affärsmodeller inom solenergi och lagring”. Förslag på dag för konferensen är 7 eller 14 april.

Solforum/Energimyndigheten har en konferens under våren 2016. Christer Bergerland undersöker om GEC ska ha monter under mässan.

 

Status externa projekt
Testbädd – Magnus Nilsson och Christer Bergerland deltog på sista projektmötet i Norrköping.

Ny solpark Botswana och Botswana Innovation Hub/Business Sweden – inget nytt.

Kamerun/Sunergy – Kontainer nummer 2 och 3 är färdigbyggda på Perfekta. Samlastning med Estland innan leverans.

ERA Net: Beslut kommer i december. Lars Ohlsson samordnar och Metrum är huvudman i projektet som för GECs del handlar om optimering av drift, driftövervakning och felprediktering av solenergisystem samt spridning av kunskap inom området. Prediktor, Eltek, Arvika Fastigheter, Arvika Teknik, Nordic Solar och Windon deltar i GEC del av ansökan.

SISP/Energimyndigheten: Dialog sker med SISP kring GEC och Arvikas roll i en innovationstävling kring energilagring som de genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Övriga projektpartners är positiva till GECs och Arvikas deltagande.

 

Läge SweModule
Diskussioner pågår med några nya intressenter, två icke bindande anbud inkomna.

 

Planerade och genomförda besök/aktiviteter vid GEC
4/11 Jon Samseth och 3 studenter från Högskolan i Oslo
5-6/11 Testbäddsmöte Norrköping
23/11 Kickoff av delprojektet Solenergi i ecoInside i Lilleström
24/11 CleanTuesday och IPR i Oslo
27/11 Särskolan i Arvika besöker GEC Science Center
2/12 Besök av Interregs styrgrupp för Inre Skandinavien
7/12 Möte i Göteborg Innovatum/Alexanderssoninstitutet kring Interregprojekt region Kask

 

Övriga frågor
Praktikant Monica Björk har påbörjat sin praktik vid GEC.

GEC deltar på Innovatum-möte i Göteborg.

Bolagspärm ska upprättas med samtliga avtal.

 

Medskick till styrelsen på nästa styrelsemöte?
Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se 

Glava Energy Center med styrelsen i spetsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och gott nytt år!