Medlemsnytt från Glava Energy Center – januari 2016

Medlemsnytt från Glava Energy Center – januari 2016

Nedanstående är saxat ur styrelseprotokoll från den 12 december 2015:

Summering av föregående styrelseprotokoll. Nästa styrelsemöte hålls redan den 29 januari. Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiritz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se

Nya medlemmar
Norsk solenergiförening och IFE.

 

Föreningens ekonomi
Tommy Strömberg redovisade det ekonomiska läget. Uppdaterat förslag på prislista beslutas vid nästa möte.

ecoInside-projektet
Styrelsen har gett klartecken att jobba vidare med en monter på InterSolar 2016 den 22-24 juni i Munchen. Deltagare är medlemmar vid GEC, partners i EcoINSIDE och ev Svensk och Norsk solenergiförening samt projektgrupper. Möjligheten att skapa en skandinavisk afton under mässan/konferensen undersöks.
En bruttolista har arbetats fram med potentiella innovationsprojekt. Beslut om vilka projekt som körs ska tas innan februaris utgång. För mer information kring innehållet i listan, kontakta Magnus Nilsson.

 

Frågor för nuet och framtiden
GEC är nu medlem i både Svensk och Norsk solenergiförening.
Genomgång av GECs prislista bordläggs till nästa möte i januari.
Solar Plexus – Magnus Nilsson har deltagit på inledande möte i Göteborg kring Interreg i KASK-regionen. Ser svårt ut att finansiera ett GEC-deltagande.
Smart specialisering för Värmland; Region Värmland/Anders Olsson utvärderar en möjlighet att fortsatt stödja forskning vid Karlstads universitet med en utökning för solenergi på 1-2MSEK/år, Karlstads universitet /Region Värmland 50%/50%. 17 dec skall underlag vara klart. 5 områden tävlar om att bli utvalda.
En bolagspärm håller på att byggas upp.
Trine Kopstad Berentsen, Kunnskapsbyen jobbar på att få finansiering kring Arena Sol, ett norskt kluster.
GEC-konferens våren 2016: Förslag på tema är ”Solenergi i kraftmarknaden” eller ”Affärsmodeller inom solenergi och lagring”. Förslag på dag för konferensen är 7 eller 14 april.
Solforum/Energimyndigheten har en konferens under våren 2016. Christer Bergerland undersöker om GEC ska ha monter under mässan.

 

Status externa projekt
Testbädd –Rapport är nu klar.
Ny solpark Botswana och Botswana Innovation Hub/Business Sweden – inget nytt.
Kamerun/Sunergy – Perfekta har nu byggt de 3 första kontainerna. Sunergy söker kapital för vidare expansion.
ERA Net: Beslut kommer i december. Lars Ohlsson samordnar och Metrum är huvudman i projektet som för GECs del handlar om optimering av drift, driftövervakning och felprediktering av solenergisystem samt spridning av kunskap inom området. Prediktor, Eltek, Arvika Fastigheter, Arvika Teknik, Nordic Solar och Windon deltar i GEC del av ansökan.
SISP/Energimyndigheten: Dialog sker med SISP kring GEC och Arvikas roll i en innovationstävling kring energilagring som de genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Övriga projektpartners är positiva till GECs och Arvikas deltagande.

 

Läge SweModule
Diskussioner pågår med några nya intressenter, processen pågår till slutet av februari.

Planerade och genomförda besök/aktiviteter vid GEC
2/12 Besök av Interregs styrgrupp för Inre Skandinavien
7/12 Möte i Göteborg Innovatum/Alexanderssoninstitutet kring Interregprojekt region Kask
22/2 Life Academy

 

Övriga frågor
Inga övriga frågor

 

Medskick till styrelsen på nästa styrelsemöte?
Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiritz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se