Medlemsnytt från Glava Energy Center – november 2015

Medlemsnytt från Glava Energy Center – november 2015

Nedanstående är saxat ur styrelseprotokoll från den 30 oktober 2015:

Medskick till styrelsen på nästa styrelsemöte? 
Nästa styrelsemöte hålls den 27 november. Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se alternativt svara på detta mail, dock senast den 26 november.

Medlemmar
Inga nya medlemsansökningar.
Mutual Benefits har begärt uppehåll och Sönnico Electro har begärt utträde.

Föreningens ekonomi
Tommy Strömberg har distribuerat ut underlag kring det ekonomiska läget. Mötesstruktur, ToDo-lista mm har skapats för att strukturera det ekonomiska arbetet. Det nya arbetssättet har driftsatts och kommer att vidareutvecklas. Attestrutin har godkänts.
Uppdaterat förslag på prislista för besök beslutas vid nästa möte.

Status på investeringsplanen
Vindkraft: Leveransdatum på vindkraftverket är avkrävt av Windon, men ingen respons än.

GEC Science Center: Centret har behov av ny finansiering för att utöka utbudet.
Energilagring: Ett av Ferroamp-systemen kommer att uppdateras i samarbete med ett ERAnet-projekt. Dialog sker med SISP kring GEC och Arvikas roll i en innovationstävling kring energilagring som de genomför på uppdrag av Energimyndigheten.
Nätverk/Databas: Pyrheliometern kommer att felsökas mer.
I dagsläget har GEC en egen server placerad i SweModules serverrum men en gemensam internetanslutning. Om behov uppstår kan inverterhusets internetuppkoppling användas istället via en trådlös överföring, en mindre investering på ca 5000kr.
GECs egen server har haft ett tillfälligt driftstopp som nu är åtgärdat.
Fortbildning lärare: De föreläsningar som är genomförda kommer att bli tillgängliga via webben. Pedagogisk labbutrustning är framtagen i samarbete med Johan Rosén.

ecoInside (uppföljning efter FEM-projektet)
Förslag till upplägg för innovationstävling samt affärsmodell för Living Lab presenterades av Magnus Nilsson, som har mer dokumentation. Arbetsmöten är inplanerade för att få återföring på upplägget, närmast vid testbäddsmöte i Norrköping.
En aktuell lista på potentiella projekt presenterades. Magnus Nilsson har mer information.
Tommy Strömberg ser på kostnaden för en ecoINSIDE-monter i Intersolar 22-24 juni 2016 där medlemsföretag, projektgrupper och partners kan delta.

Frågor för nuet och framtiden
Det är viktigt att föreningen skapar en verksamhet som fortsätter även efter Interreg-projektperioden och därför har arbetet kring föreningens verksamhetsbudget redan nu påbörjats.
En eller två praktikanter är aktuella, bland annat en elektriker på ungdomspraktik.
Ev monter på Solforum/Energimyndighetens konferens under våren 2016 kan vara aktuell.
Samarbetsavtal är tecknat med Karlstads universitet. Mer information i nästa medlemsnytt.

Status externa projekt
Testbädd – Resa den 15-16 oktober till Stockholm/Uppsala samarrangerades med Solenergiföreningen.
Ny solpark Botswana och Botswana Innovation Hub/Business Sweden – Åke Lindeberg informerade om genomförandet i dessa båda projekt.
Kamerun/Sunergy – Kontainer nummer 2 och 3 är under byggnation på Perfekta vilket SVT bevakat.
Beslut kring GECs ansökan kring ERAnet kommer i slutet av året. Lars Ohlsson samordnar och Metrum är huvudman i projektet. För GECs del handlar om optimering av drift, driftövervakning och felprediktering av solenergisystem samt spridning av kunskap inom området. Prediktor, Eltek, Arvika Fastigheter, Arvika Teknik, Nordic Solar och Windon deltar i GECs del av ansökan.

Planerade och genomförda besök/aktiviteter vid GEC
28/9 Besök av LIFE Academy
1/10 Besök av ÅK 8, Kristinehamn
2/10 Besök av tidigare STRI-anställda, 7 personer
6/10 Besök av Music Angel Norge, Bård Johansen
8/10: Föredrag av Solklyngen Oslo och Multiconsult
9/10 Besök av 26 elever Högskolan Dalarna
13/10 Besök av IFE, Josefine Selj
15-16/10 Deltagande resa Testbädd Stockholm/Uppsala
20/10 Föredrag På Naturskyddsföreningen Säffle
4/11 Besök av Högskolan i Oslo med Jon Samseth och tre studenter.
5-6/11 Testbäddsmöte Norrköping
23/11 Kick-off sol EcoINSIDE Lilleström
24/11 Clean Tuesday/IPR Oslo
27/11 Besök av Särskolan Arvika
2/12 Besök av Interreg-styret

Övriga frågor
Karlstads universitet: Markus Rinio är 1 av 10 professurer finansierad delvis av Region Värmland i en ny samverkansform mellan Region Värmland och Karlstads universitet kring smart specialicering av systemlösningar med solenergi. En avsiktsförklaring skall utformas och vidareutvecklas under 5 år mot behoven i regionen och koppling mot näringslivet. Rinio har fått medel från Energimyndigheten för forskning på Kiselteknologi.
Nordic Solar satsar i Töcksfors satsar och bygger nytt.

Medskick till styrelsen på nästa styrelsemöte?
Nästa styrelsemöte hålls den 27 november. Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se alternativt svara på detta mail, dock senast den 26 november.