Medlemsnytt från Glava Energy Center – oktober 2015

Medlemsnytt från Glava Energy Center – oktober 2015

Medskick till styrelsen?
Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se alternativt svara på detta mail, dock senast den 28 oktober.

Nedanstående är saxat ur styrelseprotokoll från den 25 september 2015:

Föreningens ekonomi
Tommy Strömberg har diskuterat behovsbilden med samtliga ledamöter och de rutiner som beslutades vid förra mötet har börjat driftsättas. Marika Rydberg, Arvika Teknik är GECs kontakt kring den ekonomiska administrationen med stöd av Therese Kristoffersson. Till nästa möte skall förslag på attestinstruktion tas fram.

Status på investeringsplanen
Energilagring: Dialog sker med SISP kring GECs roll i en innovationstävling kring energilagring som de genomför på uppdrag av Energimyndigheten.

Nätverk/databas: Praktikant Ashenafi har flyttat tillbaka till Borlänge för sina studier, men jobbar nu även på distans med regelbunden uppföljning av Metrum/mätdatasystem. Pyrheliometern ska felsökas ytterligare igen. Magnus Nilsson följer processen med drift av Swemodules servrar/internetanslutningar.

ecoInside (uppföljning efter FEM-projektet)
Projektet är igång och regelbundna telefonmöte mellan deltagarna genomförs för uppföljning/framdrift och Christer Bergerland deltar på dessa möten. Sex innovationsprojekt ska genomföras, varav ett är fastställt att vara en innovationstävling. Mer information om denna tävling kommer.

Ett förslag på processmodell Living Lab har tagits fram och ska diskuteras tillsammans med arbetssätten vid nästa möte. Arbetsmöten är inplanerade för att arrangera innovationstävlingen.

Tommy Strömberg ser på kostnaden för en EcoINSIDE-monter i Intersolar 22-24 juni 2016 där medlemsföretag och partners kan deltaga.
Esmartsystems Halden kan vara intressant samarbetspartner.

Status externa projekt
Testbädd: Magnus Nilsson deltar på styrgruppsmötena. Inbjudan på resa till Stockholm/Uppsala gick ut till föreningens medlemmar.

Ny solpark Botswana: Stein Stenbäck har mottagit 3 MSEK i bidrag för en förstudie på en Megasolpark i Tobela någon mil norr om Gaborone. ABB, Pandeon mfl kan ingå en grupp för genomförande och Botswana Power Corp är positiv till inkoppling på nätet. RFQ skall vara klar före jul. Tanken är att kopiera Arvika Solpark och det finns möjlighet till att skapa en vänort i Afrika.

Botswana Innovation Hub/Business Sweden: Bevakning sker över vad som händer i projektet.

Kamerun/Sunergy: Container nummer 2 och 3 skall byggas i år. Driftsättning pågår i Kamerun.

ERA Net: Telefonmöte med deltagarna genomfördes 16 juli och beslut väntas i slutet av året. Lars Ohlsson samordnar och Metrum är huvudman i projektet som för GECs del handlar om optimering av drift, driftövervakning och felprediktering av solenergisystem samt spridning av kunskap inom området. Prediktor, Eltek, Arvika Fastigheter, Arvika Teknik, Nordic Solar och Windon deltar i GECs del av ansökan.

Indian Unlimited: Inget projektdeltagande i dagsläget för GEC.

Planerade och genomförda besök/aktiviteter vid GEC
7 dagar i rad under veckorna 38-39 var 7 klasser åk 9 från Centralskolan i Arvika på plats.
27-28/8 Svenska solenergiplattformens sommarforskarskola som arrangerad av Ångströmslaboratoriet och GEC. Middag och boende på Herrgården på torsdag kväll och på fredag föreläsning av Alf Björseth och Christer Bergerland samt studiebesök på GEC.
8/9 Karlstads universitet, Högskoleingenjörsstudenter Elektroteknik genomförde studiebesök på GEC samt Fortum vattenkraftverk i Glava.
9/9 Miljöpartiet Värmland
28/9 LIFE Academy
1/10 åk8 Kristinehamn
2/10 Tidigare STRI-anställda 7 pers.
8/10 Föredrag Solklyngen hos Multiconsult i Oslo
9/10 26 Studenter Högskolan Dalarna
13/10 Josefine Selj, IFE
15-16/10 deltagande resa testbädd Stockholm
20/10 föredrag Naturskyddsföreningen i Säffle
5/11 projektmöte Testbädd Linköping

Kommunikation
Facebook-grupp har skapats.
Medlemsnytt skickas ut regelbundet till alla medlemmar inför varje styrelsemöte.
Ny hemsida för GEC ska tas fram. Maria Fallström ansvarar för arbetet.

Övriga frågor
Karlstads universitet – Möte med Region Värmland. Markus Rinio är en av tio professorer som delvis är finansierad av Region Värmland (RV) i en ny samverkansform mellan RV och KaU kring smart specialicering inom systemlösningar med solenergi. En avsiktsförklaring skall utformas och vidareutvecklas under 5 år mot behoven i regionen och koppling mot näringslivet. Rinio har fått medel från Energimyndigheten för forskning på Kiselteknologi.

Nordic Solar satsar i Töcksfors och bygger nytt.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 30 oktober. Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se alternativt svara på detta mail, dock senast den 28 oktober.