Medlemsnytt september 2015

Medskick till styrelsen?

Har ni som medlemmar i föreningen några frågor ni vill skicka med till styrelsemötet eller förslag på nya medlemmar, kontakta Per Eiriz per@eiritz.se eller Magnus Nilsson magnus.nilsson@aanc.se alternativt svara på detta mail, dock senast den 24 augusti.

 

Nedanstående är saxat ur styrelseprotokoll 21 augusti 2015:

Föreningens ekonomi

Tommy Strömberg, styrelsens kassör, har berett frågan om system för ekonomistyrning för att kvalitetssäkra arbetet med föreningens ekonomi.

 

Status på investeringsplanen

Energilagring – ett av Ferroamp-systemet kommer att uppdateras i samarbete med ett ERA-Net-projekt.

Nätverk/databas – Praktikant Ashenafi har nu regelbunden uppföljning att Metrum/mätdatasystemet fungerar. Mätutrustning för solinstrålningsmätning är nu återmonterat efter kalibrering. Magnus följer processen med drift av Swemodules servrar/internetanslutningar.

Fortbildning lärare – nästa utbildningstillfälle är 16 september på Karlstads universitet och 24 september på Värmlands museum.

 

ecoInside (uppföljning efter FEM-projektet)

Projektet är igång sedan 1 juli med arbetspaketen Sol/energisystem, Hållbart byggande och Avfallshantering. Halva Värmlandsbudgeten går till Sol/energisystem över 3 år.

Magnus har ett uppdrag på 80%s anställning, Maria Fallström har ett uppdrag som kommunikatör på 40% och Per Eiritz på 20 %. Stor del av budget är satt på prototyper. Christer Bergerland, Fortum ingår i projektgrupp och styrgrupp.

Potentiella projekt inom ecoInside: utveckling av driftövervakning solpark Arvika tillsammans med bla Prediktor och gemensam monter på Intersolar 22-24 juni för GECs medlemsföretag och partners.

Ashenafi började sin praktik hos oss 8 juni, vilket löper på bra. 18 augusti grävdes fundament till 2-modul-tracker som därefter monterades.

 

Status externa projekt

Testbädd: Styrgruppsmöte 26 augusti.

ERA Net: Ansökan nu inskickad, Lars Ohlsson samordnar och Metrum är huvudman. Prediktor, Eltek, Arvika Fastigheter, Arvika Teknik, Nordic Solar och Windon deltar i ansökan där GECs del handlar om optimering av drift, driftövervakning och felprediktering av solenergisystem samt spridning av kunskap inom området.

 

Besök

21 juli: 25 Barn/ungdomar från Ukraina/Vitryssland på sommarkollo i Gunnarskog på dagsaktivitet i Science Center.

20 augusti: Norska miljöorganisationen Bellona på besök via Scatec. De deltar i EcoINSIDE och det finns stora möjligheter till intressanta samarbetsprojekt.

27-28 augusti: Svenska solenergiplattformens sommarforskarskola arrangerad av Ångströmslaboratoriet och GEC.

8 september: KaU skolklass elektro.

9 september; Miljöpartiet Värmland

 

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 25 september.