Metrum leder EU-projekt där GEC är en av projektpartners

Metrum leder EU-projekt där GEC är en av projektpartners

Mätteknik baserad på mönsterigenkänning ska öka möjligheten att ansluta mer förnybar energi i elnäten.

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, kommer från den 1 mars att leda ett tvåårigt EU-projekt inom avancerad mätteknik. I projektet ska nya mätmetoder och mjukvaruapplikationer tas fram till elnätsbolagen för att möta den snabbt ökade produktionen av förnybar energi och samtidigt säkerställa elnätens driftsäkerhet och leveranskvalitet. 

Förutom Metrum är det ytterligare sex bolag involverade i projektet. Från Sverige deltar Mälarenergi, STRI och Glava Energy Center, tillsammans med norska Embriq och Eltek, samt turkiska Enerjisa.

Läs hela pressmeddelandet