Möjlighet att bidra inom uppdraget om solelstrategi

Möjlighet att bidra inom uppdraget om solelstrategi

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag inför uppdraget att ta fram en strategi för ökad användning av solel i Sverige. Syfte är att komplettera det underlag som Energimyndigheten utgår ifrån inom uppdraget.

Miljö- och energidepartementet har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för ökad användning av solel.

Energimyndighetens uppdrag är att:

analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi,
föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige,
redovisa ett förslag om hur en heltäckande statistik ska kunna tas fram för området el från solen.
Här finns hela uppdragsbrevet från Miljö- och energidepartementet.

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag i syfte att komplettera det underlag som vi utgår ifrån inom uppdraget. De ska innehålla en beskrivning av identifierat hinder/möjlighet i enlighet med uppdragstexten samt ett kortfattat underlag som styrker detta. Förslagen ska skickas skriftligen till Energimyndigheten senast den 23 oktober.

Vid frågor kontakta Zinaida Kadic, Energimyndigheten, zinaida.kadic@energimyndigheten.se.