Möt den nya energibranschen på Svenska Solelmässan

Möt den nya energibranschen på Svenska Solelmässan

Är du fastighetsägare eller elproducent? Kanske både och i framtiden. Solel är mycket mer än en panel på taket. Solelbranschen har de senaste åren utvecklats från att sälja paneler till helhetslösningar för energiproduktion. På Svenska Solelmässan träffar du Sveriges ledande solelleverantörer, innovativa nya företag och nytänkande fastighetsbolag.

Vad innehåller de nya lösningarna?
Hur ser de nya affärsmodellerna ut för fastighetsbolagen?
Vilka behov har den nya elkunden?

Läs mer www.solelmassan.se