Mulighet for stand på temakveld i Oslo

Oslo kommunes klima- og energifond skal holde temakveld om overgang fra fossil olje til fornybar energi:

– Tirsdag 8. mars i Olav V’s gate 4 i Oslo sentrum, kl. 18:00-21:00 – rettet mot beboere og styre i større bygg som borettslag og boligsameier
– Onsdag 9. mars i Olav V’s gate 4 i Oslo sentrum, kl. 18:00-21:00 – rettet mot småhuseiere (eiere av enebolig, tomannsbolig, rekkehus o.l.)

I Klima- og energiprogrammets lokaler i Olav V’s gate 4 er det plass til ca. 8-10 leverandører som kan stå på stand for å snakke med publikum og dele ut brosjyrer i for- og etterkant av foredragene. Selve programmet varer fra 18.30 til ca. 20.30. Det blir annonsert at det vil være leverandører til stede fra kl. 18 fram til programmet og etter programmet fram til kl. 21. Fint om alt da er klart litt før kl. 18 når deltakerne kommer. Man kan ha med én enkelt roll-up og litt brosjyrer, ikke noe stort utstyr.

Hvis dere ønsker å ha stand på temakvelden, gi en kort tilbakemelding til enok@reinertsen.com så snart som mulig.

Denne invitasjonen går ut til NOVAP, Nobio, Solenergiforeningen og tilbydere i oljefri.no, og vi prøver å fordeler plassene slik at flere energiløsninger er representert.

Vi vil minne om at dere får stille på temakveldene gratis og er der for å reklamere for deres firma og produkter overfor deltakerne. Dere er ikke der for å komme med negative kommentarer om andre oppvarmingsløsninger eller fremheve deres egen oppvarmingsløsning under foredragene.