Näringslivsaktörer från Solør besökte Glava

Näringslivsaktörer från Solør besökte Glava

En delegation bestående av representanter från region, kommuner, näringsliv och utbildning i norska Solør besökte fredagen den 26 augusti Glava Energy Center för inspiration och erfarenhetsutbyte om hållbara energisystem. Under besöket fick delegationen en rundvandring i solmodulparken och den intilliggande solpanelsfabriken.

– Vi har stora ambitioner och visioner för utvecklingen i Solør och där är hållbar energi en central fråga. Vi vill knyta kontakt med starka kompetens- och innovationsmiljöer som Glava Energy Center och ser möjligheter till framtida utbyten mellan Solør och Värmland, säger Anette Strand Sletmoen, verksamhetsledare vid näringslivscentrumet Solør Næringshage.

Tack vare en tioåring historia av svensk-norska samarbeten, bland annat genom olika EU-projekt, har Glava Energy Center ett väl upparbetat nätverk i Norge.

– Det är spännande och intressant att se att nätverket fortsätter att utvecklas genom den här sortens möten med möjliga framtida samarbetspartners, säger Magnus Nilsson, verksamhetschef Glava Energy Center.