National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det cirka 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades 2015. Även den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 63 procent, från 126,3 MW i slutet av 2015 till 205,5 MW i slutet av 2016, vilket innebär att Sverige passerade 200-MW-gränsen under 2016.

De sjunkande solcellspriserna fortsatte under 2016 för större solcellssystem då de sjönk med 6–10 procent. För villasystem har dock prisutvecklingen planat ut, och ett typiskt villasystem kostar fortfarande omkring 15 kr/W exklusive moms.

Förutom den svenska solcellsmarknadens installationsvolymer och prisutveckling tar denna rapport upp utvecklingen av regelverk och stödsystem, solcellsforskning, produktion och arbetstillfällen.

Till iea-pvps.org där samtliga rapporter finns för nedladdning…

Till Energimyndigheten.se där en sammanfattning av ovan rapport, skriven av Johan Lindahl finns…

 

Fakta finansiering:

Rapporten här ovan presenteras av projektet BSR vars övergripande syfte är att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag genom förstärkt samarbete mellan Glava Energy Center i Sverige och Arena Solklyngen i Norge inom solenergi samt via den gemensamma montern vid den internationella mässan InterSolar. Läs mer om Innovation Express…