Norskt intresse för solinstallatörsutbildning i Glava

Norskt intresse för solinstallatörsutbildning i Glava

Den pågående solenergiboomen i Norge visar sig genom ett stort norskt intresse för Glava Energy Centers grundläggande utbildning för solcellsinstallatörer. Det var fullsatt på årets första utbildningsomgång i Glava i januari och de flesta av de anmälda deltagarna kom från norska elinstallationsföretag.

– Det här är ett positivt uttryck både för Glava Energy Centers nätverk i Norge och för den stora tillväxten som sker i den norska solcellsbranschen just nu, säger Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center.

Stark norsk tillväxt i solenergibranschen

Solkraften stod för 1 procent av elproduktionen i Sverige 2021 medan den i Norge endast utgör en promille. Men tillväxttakten när det gäller solenergi i Norge är precis som i Sverige stark. Under 2022 installerades 149 MW solkraft till det norska elnätet, enligt den norska energimyndigheten, vilket är en tredubbling jämfört med installationen som skedde under 2021. Det innebar samtidigt en fördubbling av den totala installerade effekten från solkraft som i slutet av 2022 var cirka 299 MW i Norge.

– Den norska solbranschen är i en stark tillväxt men företagen behöver kunskap och kompetensutveckling för att möta kundernas ökade intresse för solenergi. Sverige ligger kunskapsmässigt före Norge i den här frågan och vi har inte tid att vänta på norska utbildningar, därför är vi här i Glava för att utbilda oss, säger Bengt Morten Olufsen vid Elektroimportøren AS som var en av deltagarna på installatörsutbildningen vid Glava Energy Center den 17–19 januari.

Vill uppmuntra medlemmar att utbilda sig

Elektroimportøren är ett norskt grossistföretag för elbranschen som också driver webbshop och butiker för privatkonsumenter. Inom kort öppnar företaget sin första butik i Sverige, i Veddesta utanför Stockholm. Utöver detta är företaget en medlemsorganisation.

– Vi tycker att kompetensutvecklingen är så viktig att vi gick ut till våra 170 medlemsföretag för att uppmuntra dem att anmäla sig till Glava Energy Centers grundläggande utbildning för solcellsinstallatörer, fortsätter Bengt Morten Olufsen.

Intresset var stort och av de 20 anmälda deltagarna vid januariomgången av utbildningen kom de flesta från norska elinstallationsföretag.

– Jag är här för att jag vill lära mig grunderna kring solcellsinstallationer. Kunderna efterfrågar det alltmer och vi vill kunna leverera den tjänsten, säger Abdelaziz Aitannour som driver det Oslobaserade elföretaget SG Elektriker AS.

Uppskattad mix av teori och praktisk träning

Upplägget på installatörsutbildningen är att teori varvas med praktisk träning. Den teoretiska genomgången sträcker sig bland annat över ellära, solcellsteknik, batterier och installation av inverters, växelriktare, som omvandlar solcellernas likström till växelström. Dessutom handlar den om dimensionering utifrån olika hus och behov, beräkningar av kostnader och intäkter från en solcellsinvestering samt arbetsmiljö och säkerhet.

– Det är inte bara att klättra upp och skruva upp solpanelerna. Att ha kunskap om olika regelverk är mycket viktigt, säger Bengt Danielsson, en av kursledarna under utbildningen och grundare av elinstallationsföretaget Delabglava AB.

En uppskattad del av utbildningen är när den teoretiska kunskapen kopplas till praktisk träning i solpanelparken i Glava. Där finns förutom solcellsmoduler även flertalet tak i olika material och lutning. Deltagarna får där träna på att montera och installera solpaneler på de olika taken.

– Vi hoppas att fler av våra medlemsföretag går den här utbildningen. I tillväxttider som dessa är det viktigt att de lär sig varför och hur de på bästa möjliga sätt installerar solenergianläggningar, säger Bengt Morten Olufsen vid grossistföretaget Elektroimportøren AS.