Ny broschyr: Bruk av solenergi i det norske landbruket

Ny broschyr: Bruk av solenergi i det norske landbruket

”Bruk av solenergi i det norske landbruket” er publisert av Norsk solenergiforening. Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om, og økt bruk av solenergi; www.solenergi.no

Heftet er realisert takket være Landbrukslegatet til Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel arbeider med bærekraftig næringsutvikling innen bl.a. landbruk og fornybar energi, med mål om å fremme livskraftige lokalsamfunn.

Ta kontakt med Norges Vel for å få mer informasjon om aktiviteten innen solenergi i landbruket: norgesvel@norgesvel.no