Ny rapport: Solceller på svenska kontorsbyggnader

Lönsamheten för en solcellsanläggning är känslig för en mängd fastighetsspecifika, tekniska och ekonomiska parametrar. Optimal placering av en solcellsanläggning ur ett lönsamhetsperspektiv beror i hög grad på byggnadens specifika tak- och fasadförutsättningar samt hur elanvändningsprofilen ser ut. I vissa fall kan det till och med vara ekonomiskt motiverat att överdimensionera en solcellsanläggning.

Ladda ner rapporten här!