Nyheter från Glava Energy Center

och våra partners

Trends in PV Applications 2022

For the 27th consecutive year, the IEA-PVPS Trends report is now available. This document provides the most comprehensive global overview of the development of the

Stor efterfrågan på kunskap om batterilagring

Vilka är möjligheterna, riskerna och vinsterna med batterilagring för fastigheter? Det är frågor som projektörer, installatörer, planerare och ingenjörer allt oftare måste kunna svara på.

Batterilagring för fastigheter

Nästa kurs är under planering En 2-dagarskurs som ger dig kunskap och kompetens att planera och projektera smarta lösningar för effektiv batterilagring. Du lär dig

Grundläggande installatörsutbildning

Nästa kurs är under planering… En kurs där du både får teoretisk kunskap för hur du ska göra och varför och får genomföra praktiska moment

Afrikanska energiaktörer utbildas i solenergi

21 energiaktörer från fem afrikanska länder besökte onsdagen den 21 september 2022 Glava Energy Center för en heldagsutbildning om solenergi och hållbara energisystem. Utbildningen är

Projektörsutbildning inom solel, webb-kurs

Nästa kurs är under planering… En kurs för dig som projekterar solcellssanläggningar och som ger trygghet genom att få kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och

Scaaler invigde innovationsarena i Arvika

Fredagen den 2 september 2022 invigde Glava Energy Centers medlem Scaaler IoT Labs sin nya innovationsarena i Arvika Näringslivscentrum. Arenan är en mötesplats och ett