Om Glava Energy Center

Ett internationellt ledande utbildnings- och innovationscenter
med fokus på nya lösningar inom solenergi i system

Solklustret

I vårt framtida Solkluster skapas en mötesplats där regionala SMF möter nationella aktörer för samverkan, interaktion och gemensam utveckling. Läs mer…

Utbildning

En oberoende partner i Skandinavien som höjer utbildningsnivån kring solenergi i system för solcellsinstallatörer, projektörer och projektledare bland annat. Läs mer…

Innovationer

En ledande innovationsarena och er självklara partner för nordiska och internationella intressenter inom näringsliv och akademi vid utveckling av nya lösningar inom solenergi i system.

Mötesplats

En mötesplats på såväl regional, nationell som internationell nivå för både små grupper och större konferenser i egna lokaler i Arvika kommun. Läs mer om GEC-konferenser genom tiderna…

Finansiella partners

Interreg Sverige - Norge

Arvika Kommun

Region Värmland

EUs regionala utvecklingfond

Energimyndigheten

styrelse

Styrelseordförande:
Tommy Strömberg
Innos AS
tommy@stromberg.cc

Lars Johansson
Karlstads universitet

Anders Norrby
Teknik i Väst
Arvika Teknik

Johan Paradis
Sunna Group AB

Henrik Rinnemo
Ellevio AB

Björn Thorud
Aneo

Adjungerad ledamot:
Magnus Nilsson
Glava Energy Center

Adjungerad ledamot:
Gunilla Evers
Region Värmland

Advisory board

Andreas Kassler
Professor
Karlstads universitet

Andreas Theocharis
Universitetslektor, docent Elektroteknik
Karlstads universitet

Ellen Moons
Professor
Karlstads universitet

Jorge Solis
Universitetslektor, docent Elektroteknik
Karlstads universitet

Markus Rinio
Professor
Karlstads universitet

Mikael Jonsson
Universitetslektor
Karlstads universitet

Projektorganisation
projekt solkluster

Magnus Nilsson
Huvudprojektledare
Glava Energy Center

David Holm
Projektledare
Helpdesk Affärer
Scaaler IoT Labs

Jennie Baumann
Projektkoordinator
Projektledare
Helpdesk Hållbarhet
Arvika näringslivscenter

Isak Myrén Andersson
Projektledare
Helpdesk Innovationer
Glava Energy Center

Lasse Hägglund
Projektledare
Helpdesk Kompetens
Glava Energy Center

Maria Fallström
Kommunikation
MaFalls AB

Helena Edström
Kommunikation
Glava Energy Center

Maria Hollander
Extern utvärderare

Maria Wingskog
Ekonomi

Marika Rydberg
Ekonomi
Arvika kommun

Tommy Strömberg
Controller
Innos AS