Solmodulparken

Solmodulparken

Solmodulparken är ett sk ongrid-system, dvs ett icke-fristående, nätanslutet system på totalt 209,8 kW. På GEC testas olika koncept av moduler, stativ och omvandlare (invertrar) i solmodulparken. 

På Glava Energy Center finns två solmodulparker; Solpark 1 och Solpark 2.

 

Solpark 1

Det finns fyra befintliga anläggningar på totalt 134,6 kW, varav 108,2 kW byggdes 2009 som kompletterades under 2012 med ytterligare 28 kW.

 

Anläggning 1 (4,6 kW)

20 moduler från REC Solar

Omvandlare från SMA

Stativ från Terrafix

Jordankare från Jordankartjänst

 

Anläggning 2 (17,6 kW)

80 moduler från Innotech Solar, fyra olika typer

Omvandlare från Eltek Valere

Stativ från Solkraft Mounting Systems

Jordskruvar från Terrafix

 

Anläggning 3 (86 kW)

400 moduler från REC Modules

Omvandlare från ABB

Stativ från Solkraft Mounting Systems

Jordskruvar från Terrafix

 

FoU-anläggning 4 (28 kW)

120 moduler från Innotech Solar och SweModule.

Omvandlare från Microinverter, Optistring, SolarMagic och SMA

Stativ och markfundament från Schetter och från olika ex-jobb på Karlstads universitet, bland annat ett i trä.

 

Solpark 2

I Solpark 2 finns ytterligare två anläggningar på totalt 70,6 kW.

 

Fortums anläggning (50,6 kW)

220 moduler

Omvandlare från ABB

Stativ från Mounting Systems

Markfundamenten är från återanvända betongslipers

 

GECs anläggning på (23 kW)

100 moduler

Omvandlare från ABB

Stativ från Mounting Systems

Markfundamenten är från återanvända betongslipers

 

Mätutrustning

Samtliga nätanslutna system är kopplade till mätutrustning för elkvalitetsmätning från Metrum. Fortum genomför tester på hur solenergin påverkar elnätet.

 

Fakta kring solmodulparken

Skillnader mellan Solpark 1 och Solpark 2

Solenergi spelar en viktig roll även i Sverige. I Glava tar en kvadratmeter stor yta horisontellt emot motsvarande 1000 kWh strålningsenergi. Jämfört med Tyskland, som är världens största marknad för solenergi, är det ungefär tio procent mindre strålningsenergi jämfört med södra Tyskland och det är nästan tio procent mer jämfört med norra Tyskland. Under uppbyggnaden av Solpark 1 2009 jobbade man utifrån ingenjörsregler från Tyskland, där teorin var att mycket snö gav liten produktion, men nu har tester visat att Solpark 1 ger 50 procent mindre produktion än vad man trodde från början.

När Solpark 2 byggdes har man jobbat utifrån lägre vinklar och tätare avstånd mellan stativen jämfört med Solpark 1. Det är nu 11 meter mellan stativen i Solpark 2 jämfört med 21 meter i Solpark 1. Men skillnaden är så liten att det inte spelar någon roll att de skuggar varandra under vintertid, eftersom snön ändå gör att produktionen är så liten. Nu finns möjlighet att forska och se skillnaden mellan Solpark1 och Solpark2, eftersom det finns väldigt lite kunskap inom detta område. Här finns mao utrymme för potentiella ex-jobb!

Total produktion

Det fanns, innan utbyggnaden av Solpark 2, 500 solcellsmoduler med en total yta på 825 m2 och de är vinklade 40 grader rakt söderut. Det ger en instrålningsenergi på 1109 kWh per kvadratmeter och en verkningsgrad på cirka 13 procent. Teoretisk kan därför GECs solcellsmoduler totalt producera cirka 130000 kWh per år. I praktiken levererar GECs solmodulpark i snitt 105000 kWh per år. Tappet förklaras med att solceller producerar likström vilken transporteras till en omvandlare, som konverterar strömmen till växelström. Därefter ökas spänningen i en transformator som levereras ut på elnätet.

Varje enskild modul i parken har en effekt på mellan 200 och 220 Wp. Totalt är det installerat 108 kWp i parken. Med en årlig produktion på 105000 kWh, ger detta en specifik energiproduktion på 978 kWh/kWp. GECs solmodulpark har en PR på 83,7 procent, vilket är över genomsnittet i Europa.

Fortum äger del av Solpark 2

Fortum köpte del av Solpark 2 i december 2012 i sin satsning inom solekonomi. Läs mer om satsningen och erbjudanden på www.fortum.se

 

Solparkerna har byggts i samarbete med:

EUs regionala strukturfondsprogram Norra Mellansverige, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Interreg Sverige – Norge, Arvika kommun, Arvika Näringslivscentrum, Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Stål & Verkstad, FEM-projektet, Region Värmland, ABB, Eltek Valere, Fortum, ITS Innotech Solar, Jordankartjänst, Karlstads universitet, Metrum, Optistring, REC Solar, SMA, Solenergi & Teknik i Åmål, Solkraft Mounting Systems, SweModule och Terrafix.

 

Ordlista

AC = växelström

DC = likström

PR (performance ratio) = ett nyckeltal som anger hur mycket energi parken producerar i förhållande till det som är teoretisk möjligt

Verkningsgrad = solcellernas förmåga att ombilda solljus till elektricitet

Wp (Watt-peak) = maximal effekt från en solmodul på en kvadratmeter vid 25 grader C. Enheten används för att kunna jämföra olika solmoduler med varandra. En modul med en effekt på 100 Wp ska producera 100 W. Tumregeln är dock att PR ligger på ungefär 80 procent av Wp-värdet.