Operativ metodik vid brand i fastigheter med solcells-anläggningar

Operativ metodik vid brand i fastigheter med solcells-anläggningar

15 – 16 mars 2023

Sveriges första rikstäckande utbildning om solceller och brand för Räddningstjänster.

Vid en brand i en fastighet med solceller behöver man snabbt välja operativ åtgärd och göra en riskbedömning utifrån brandställe och installerad teknik. Detta kräver en förståelse för riskerna med olika solcellstekniker.  Vår utbildning gör dig tryggare i ditt arbete.  Vi ger dig dessutom material och tips på hur du kan sprida kunskapen vidare till dina arbetskamrater för ökad kompeten i hela er organisation.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…