Pilottest inom IEM i Glava Energy Center

Pilottest inom IEM i Glava Energy Center

Se Magnus Nilsson, verksamhetschef på Glava Energy Center, berätta om om deras pilottester och engagemanget i Intelligent Energy Management. Läs mer om projektet på www.energimyndigheten.se/iem