Projekt ARIES4

2022 - 2024

Projektkoordinator: Public University of Navarra (UPNA)

PROJEKT ARIES4

Alliance of Regional Innovation Ecosystems on Smart & Sustainable Specialization Strategies

Projektet ARIES4 (Alliance of Regional Innovation Ecosystems on Smart & Sustainable Specialization Strategies) är en europeisk innovationsallians bestående av totalt 16 partners från fyra europeiska regioner: svenska Värmland, spanska Navarra, danska Syddanmark och bulgariska Gabrovo.

Genom projektet kommer Glava Energy Center också att kunna erbjuda verktyg till medlemsföretag som är i behov av kunskap, kompetenser och färdigheter. Vidare kan Glava Energy Center skapa relationer och utbyten med internationella partners som hanterar liknande frågeställningar om förnybar energi. Potentiella samarbeten med Navarraregionen har redan identifierats. Glava Energy Center kan genom projektet också jobba mer intensivt med sin målsättning att bidra till en övergång till hållbara affärsmodeller inom näringslivet.

Smart hållbar specialisering

EU:s innovationspolicy utgår från en så kallad smart specialiseringsstrategi (Smart Specialization Strategy, S3) där regionala konkurrensfördelar ska identifieras och förstärkas. Men S3-strategin står inför en stor utveckling genom förslaget att övergå till en smart specialiseringsstrategi för hållbar och inkluderande tillväxt (Smart Sustainable Specialization Strategy S4+). Strategiförändringen ska ske mot bakgrund av den europeiska gröna given, alltså EU:s strategi för att nå sitt klimatmål för 2050, och de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Innovationsalliansen bakom projektet ARIES4 syftar till att bana väg för övergången från smart specialisering S3 till smart hållbar specialisering S4+. Projektet syftar till att skapa ett system för samarbete och kunskapsflöde mellan huvudaktörerna i smarta specialiseringsstrategier, alltså lärosäten, yrkesutbildningsleverantörer, den offentliga sektorn, näringslivet och samhället i stort. Detta för att säkerställa förekomsten av de färdigheter, verktyg och attityder som krävs för utvecklingen från S3 till S4+.

Mål och resultat

Det övergripande målet för projektet är att främja innovation, samarbete och kunskapsutbyte mellan lärosäten, yrkesutbildning, offentlig sektor, näringsliv och samhälle.

Projektet ska bana väg för en europeisk strategi för smart hållbar specialisering.

Några huvuddata

  • Projektperiod: 1 juli 2022 – 30 juni 2024
  • Program: Erasmus+
  • Projektkoordinator: Public University of Navarra (UPNA)
  • EU-stöd:  1,36 miljoner euro
  • Totalbudget: 1,7 miljoner euro

Finansiering

Projektet delfinansieras av EU genom programmet Erasmus+.

Deltagande regioner:

Värmland, Sverige
Navarra, Spanien
Syddanmark, Danmark
Gabrovo, Bulgarien

I de fyra deltagande regionerna omfattar totalt sexton samarbetspartners.

Deltagande samarbetspartners i Värmland:

Karlstads universitet
Region Värmland

Totalt deltar sexton samarbetspartners i  de fyra deltagande regionerna.