Projekt Solkluster

2021 - 2023

Projektägare: Glava Energy Center

PROJEKT SOLKLUSTER

för utveckling av innovationer, affärer och kompetens

Utvecklingen av solenergi i Sverige är en viktig komponent för att kunna nå klimatmålen. Solenergibranschen i Sverige växer med 60 procent per år och nu börjar stora finansiella aktörer intressera sig för branschen. Då behovet av att värmländska SMF i solenergibranschen ska kunna ta del av den kraftiga tillväxten växer kommer ett solenergikluster att utvecklas i projektet.

Målet är att de genom nätverkade i mötesplatsen Solklustret ska få koppling till de största nationella aktörerna och genom samverkan, interaktion och gemensam utveckling få möjlighet att agera både som möjliga samarbetspartners och kunder.  

Genom att använda Glava Energy Centers (GEC) innovationsprocess, skapas separata utvecklingsaktiviteter där innovationer, affärer och kompetens utvecklas hållbart. De nationella aktörerna tillför kompetens och är kunder till de produkter och affärsmodeller som de värmländska SMF utvecklar. För att nå projektets mål, kommer projektet att genomföra aktiviteter såsom klusterutveckling, workshops och rådgivning till företag.

Mål och resultat

Det övergripande målet är stärkt konkurrenskraft för SMF inom solenergibranschen, vilket sker genom:

  • En vidgad marknad, då de får direktkontakt till de största svenska aktörerna och nyutvecklade produkter och affärsmodeller.
  • En större möjlighet till digital utveckling genom samverkan med projektpartners inom digitalisering.
  • En större möjlighet till hållbar utveckling genom att nya hållbara produkter utvecklats för att möta kundernas ökade krav på hållbarhet.

Projektmålet är att flera regionala SMF inom solenergibranschen har fåt ttillgång till en klustermiljö. Det förväntade resultatet är att en klustermilö har blivit tillgänglig där SMF kan testa sina innovativa solenergilösningar.

Kontaktuppgifter till respektive projektledare återfinns längre ner på denna sida.

Styrgrupp

Björn Thorud, Multiconsult AS/Scatec AS
Johan Paradis, Paradisenergi AB
Lars Johansson, Karlstads universitet
Ola Mossberg, Arvika Teknik AB
Per Eiritz
Thomas Saubach, Ellevio AB

Några huvuddata

  • Projektperiod: 1 januari 2021 – 30 april 2023
  • Program: Operativa programmet för Norra Mellansverige
  • Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Projektägare: Glava Energy Center
  • EU-stöd:  2 000 000 kronor
  • Totalbudget: 4 000 000 kronor

Finansiering

Projektet delfinansieras av EUs regionala utvecklingfond inom det Operativa programmet för Norra Mellansverige, insatsområdet Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 

Följande aktörer står för den största medfinansieringen:

Region Värmland
Svensk Solenergiförening
Solkompaniet AB
SVEA Renewable Solar AB
Nordic Solar AB
Eden Aqua Tech AB
Apricus AB
CC90 Composite  AB
Renewable sun energy Sweden AB
Delabglava AB
Scaaler AB

Seminarieserie: Kompetens

Glava Energy Centers digitala seminarieserie Solklustret solenergispanar har pågått från september 2021 till december 2022 och är en del av projektet Solkluster.

Anna Werner

VD
Svensk Solenergi

Datum: 29 september 2021

Tema: Så arbetar Svensk Solenergi för en större solenergibransch med hög kvalitet. De här politiska processerna vaktar vi extra noga.

Filip Elland

Hållbarhetschef 
Castellum

Datum: 20 oktober 2021

Tema: Castellums framtidsspaning om sol och solcellsprogrammet ”100 på Sol”.

Dan-Eric Archer

VD
CheckWatt AB

Datum: 17 november 2021      

Tema: Skapa värde från data: mät lagom, analysera smart, automatisera mera, visualisera snyggt. Dan-Eric Archer är specialist inom driftövervakning, solcellsanläggningar, stödtjänster för elnätet från solel och batterier, nättariffer och bambucyklar.

Lars Hedström

Grundare och vice VD
Solkompaniet

Datum: 15 december 2021

Tema: Hur vi år 2030 ska få en årlig produktion i Sverige på 10 miljarder kilowattimmar solel? Vad vi behöver göra för att nå dit och hur vi arbetar? Solkompaniet arbetar just nu intensivt med att skapa möjligheter för att bygga riktigt stora solelparker i ett projekt kallat Gigawattparken.

Helena Olssén

Strategichef
Mälarenergi

Ordförande
Kraftkvinnorna

Datum: 19 januari 2022

Tema: Hur vi ska arbeta för att attrahera kvinnor till solenergibranschen för att bli starkare och bättre. Solenergibranschen behöver den bästa kompetensen, nya och stora idéer och kreativa lösningar för att växa och bli starkare.

Tim Ljungren

CTO
Senergia

Hedersomnämnande
Solenergipriset 2021

Datum: 23 februari 2022

Tema: Hur ska du som fastighetsägare ställa krav på projekteringen?  Vilka fallgropar finns? För projektören: Hur ser en god projektering ut i kundens ögon? Projektörens roll för en bra process.        

Maria Berg

Utredare
Balansmarknad på Svenska Kraftnät  

Datum: 30 mars 2022

 Tema: Affärsmöjligheter med flexibilitet. Maria Berg förklarar begreppen kring stödtjänstmarknaderna och på vilket sätt solenergi och batterilager kan bidra med flexibilitet till kraftsystemet.   

Erik Wallnér

VD
Solcellskollen

Datum: 20 april 2022

Tema: Var är vi i dag – och var är vi om 10 år? Lyssna till Erik Wallnér från konsumenttjänsten Solcellskollen.se som ger en statusrapport från solcells-Sverige. Erik delar med sig av perspektiv från att driva Solcellskollen.se och 70-talet intervjuer i Solcellskollens podcast.

Anna Svensson

Innovationschef
Soltech Energy Sweden

Datum: 18 maj 2022

Tema: Byggnadsintegrerade Solenergilösningar. Soltech arbetar med dotterbolag, samarbetspartners och leverantörer för att vara en helhetsleverantör av solenergilösningar och tillsammans utveckla den kringliggande energiinfrastrukturen. Anna Svensson är även Sverigerepresentant för internationella energirådet för byggnadsintegrerade solenergilösningar IEA – OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor med 30 medlemsländer.

Trine Kopstad Berentsen

CEO
Solar Energy Cluster Norway
Solenergiklyngen  

Datum: 14 september 2022

 Tema: Solklyngen och Solenergimarknaden i Norge. Om tillväxt och utveckling i Norge. Skillnader och likheter med Sverige. Möjligheter till samarbete och affärer för svenska företag på den norska marknaden, och tvärtom.

Ola Mossberg

VD
Kils Energi

Datum: 19 oktober 2022

Tema: Hur leder och verkar man för en energiomställning i en kommunal koncern? Kan ett aktivt energiledarskap bidra till förändringsarbetet? Seminariet fokuserar på energieffektivisering, energioptimering, samverkan och kunskapsutbyten som centrala komponenter i energiomställningen.

Malin Unger

Projektledare
RISE, Research Institutes of Sweden

Datum: 16 november 2022

Tema: Tänk om vi anser att en byggnad är trasig när den inte genererar sin egen energi? Den framtiden kan vara närmre än vi tror. EU kommissionens uppdateringar av direktiv och strategier i kölvattnet av energikrisen pekar ut den riktningen. Seminariet redogör för vad EU kommissionen vill med solenergi i byggnationer och inspirerar till olika lösningar.

Samuel Wingstedt

Energimarknadsspecialist
Polarium

Datum: 14 september 2022

Tema: Hur mycket energilagring behövs i kraftsystemet och hur ska den användas.

 

Projektorganisation

Magnus Nilsson

Huvudprojektledare
Glava Energy Center

David Holm

Projektledare
Helpdesk Affärer
Scaaler IoT Labs

Jennie Baumann

Projektkoordinator
Projektledare
Helpdesk Hållbarhet
Arvika Näringslivscenter

Isac Myrén Andersson

Projektledare
Helpdesk Innovationer

Glava Energy Center

Lasse Hägglund

Projektledare
Helpdesk Kompetens

Glava Energy Center

Maria Fallström

Kommunikation
MaFalls AB

Helena Edström

Kommunikation
Glava Energy Center

Maria Hollander

Extern utvärderare

Maria Wingskog

Ekonomi

Marika Rydberg

Ekonomi
Arvika kommun

Tommy Strömberg

Controller
Innos AS