Projekt Solkluster

2021 - 2023

Projektägare: Glava Energy Center

PROJEKT SOLKLUSTER

för utveckling av innovationer, affärer och kompetens

Utvecklingen av solenergi i Sverige är en viktig komponent för att kunna nå klimatmålen. Solenergibranschen i Sverige växer med 60 procent per år och nu börjar stora finansiella aktörer intressera sig för branschen. Då behovet av att värmländska SMF i solenergibranschen ska kunna ta del av den kraftiga tillväxten växer kommer ett solenergikluster att utvecklas i projektet.

Målet är att de genom nätverkade i mötesplatsen Solklustret ska få koppling till de största nationella aktörerna och genom samverkan, interaktion och gemensam utveckling få möjlighet att agera både som möjliga samarbetspartners och kunder.  

Genom att använda Glava Energy Centers (GEC) innovationsprocess, skapas separata utvecklingsaktiviteter där innovationer, affärer och kompetens utvecklas hållbart. De nationella aktörerna tillför kompetens och är kunder till de produkter och affärsmodeller som de värmländska SMF utvecklar. För att nå projektets mål, kommer projektet att genomföra aktiviteter såsom klusterutveckling, workshops och rådgivning till företag.

Mål och resultat

Det övergripande målet är stärkt konkurrenskraft för SMF inom solenergibranschen, vilket sker genom:

  • En vidgad marknad, då de får direktkontakt till de största svenska aktörerna och nyutvecklade produkter och affärsmodeller.
  • En större möjlighet till digital utveckling genom samverkan med projektpartners inom digitalisering.
  • En större möjlighet till hållbar utveckling genom att nya hållbara produkter utvecklats för att möta kundernas ökade krav på hållbarhet.

Projektmålet är att flera regionala SMF inom solenergibranschen har fåt ttillgång till en klustermiljö. Det förväntade resultatet är att en klustermilö har blivit tillgänglig där SMF kan testa sina innovativa solenergilösningar.

Kontaktuppgifter till respektive projektledare återfinns längre ner på denna sida.

Styrgrupp

Björn Thorud, Multiconsult AS/Scatec AS
Johan Paradis, Paradisenergi AB
Lars Johansson, Karlstads universitet
Ola Mossberg, Arvika Teknik AB
Per Eiritz
Thomas Saubach, Ellevio AB

Några huvuddata

  • Projektperiod: 1 januari 2021 – 30 april 2023
  • Program: Operativa programmet för Norra Mellansverige
  • Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Projektägare: Glava Energy Center
  • EU-stöd:  2 000 000 kronor
  • Totalbudget: 4 000 000 kronor

Finansiering

Projektet delfinansieras av EUs regionala utvecklingfond inom det Operativa programmet för Norra Mellansverige, insatsområdet Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 

Följande aktörer står för den största medfinansieringen:

Region Värmland
Svensk Solenergiförening
Solkompaniet AB
SVEA Renewable Solar AB
Nordic Solar AB
Eden Aqua Tech AB
Apricus AB
CC90 Composite  AB
Renewable sun energy Sweden AB
Delabglava AB
Scaaler AB

Projektorganisation

Magnus Nilsson

Huvudprojektledare
Glava Energy Center

David Holm

Projektledare
Helpdesk Affärer
Scaaler IoT Labs

Jennie Baumann

Projektkoordinator
Projektledare
Helpdesk Hållbarhet
Arvika Näringslivscenter

Johan Ericson

Projektledare
Helpdesk Innovationer

Glava Energy Center

Lasse Hägglund

Projektledare
Helpdesk Kompetens

Glava Energy Center

Maria Fallström

Kommunikation
MaFalls AB

Maria Hollander

Extern utvärderare

Maria Wingskog

Ekonomi

Marika Rydberg

Ekonomi
Arvika kommun

Tommy Strömberg

Controller
Innos AS